експертні статті

Тимчасове проживання з метою підприємницької діяльності

Бізнес-середовище в Словаччині з точки зору привабливості є одним з кращих в Центральній і Східній Європі. Це так не тільки для великих міжнародних інвесторів, але і для малих і середніх підприємств. Географічне розташування, розумне податкове навантаження, відносна достатність робочої сили, доступність державних і муніципальних органів влади і транспортна інфраструктура, що розвивається, роблять цю країну хорошим плацдармом не тільки для бізнесу в Європі, але і для експансії на східні ринки. Особливий статус має Східна Словаччина, яка своєю позицією є свого роду природним шлюзом між Європою і країнами колишнього Радянського Союзу.

Підприємницька діяльність іноземців у Словаччині підпорядковується тим же правилам, що і бізнес громадян Словаччини. Основною умовою для підприємницької діяльності іноземців з третіх країн (країн, які не є членами Європейського союзу) є отримання відповідного дозволу на тимчасове перебування.

Відповідно до закону № 404/2011 в тексті закону про проживання іноземців та про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів з поправками, іноземець на території Словаччини може здійснювати підприємницьку діяльність в якості індивідуального підприємця (торговця) або статутного органу торгівельного товариства або кооперативу. Тимчасове проживання для бізнес-цілей можна отримати на термін до трьох років. Рішення про період, на який буде надано дозвіл на проживання, приймає окреме відділення поліції у справах іноземців, але, як правило, перший дозвіл на проживання з метою підприємницької діяльності видається на два роки.

Щоб отримати дозвіл на проживання з метою підприємницької діяльності, необхідне задокументоване підтвердження чотирьох основних фактів. До них відносяться:

– мета проживання,

– фінансове забезпечення проживання,

– підтвердження надання житла,

– несудимість.

Тепер більш детально ми розглянемо окремі документи, що підтверджують факти, необхідні для надання тимчасового місця проживання з метою підприємницької діяльності, а особливо підтвердження мети проживання і фінансового забезпечення для проживання. Забезпечення проживання і несудимість є предметом окремої статті.

Мета проживання

При підприємницькій діяльності в якості індивідуального підприємця (торговця) мету перебування можна довести наданням торгового сертифікату (бізнес-ліцензії). Торгівля як така визначена в законі № 455/1991 про торгівельне підприємництво (малий бізнес) в новій редакції. Торгівля реєструється заявою, яка заповнюється у компетентному місцевому районному органі відповідного відділу Департаменту у справах бізнесу. При реєстрації торгівлі іноземець зобов’язаний подати до органів районної влади:

– документ, що засвідчує особу (документ, що підтверджує вік повноліття). Для іноземців це дійсний паспорт.

– довідка про несудимість (виписка з реєстру судимостей рідної країни). Цей документ повинен бути завірений компетентними органами для використання за кордоном (апостиль, легалізація).

– свідоцтво про професійну кваліфікацію (якщо заявляється про в’язальну діяльність або ремесло),

– доказ дозволу на використання майна, яке зазначено в якості місця діяльності,

– дозвіл відповідального представника про допуск до посади (у разі, якщо підприємець сам не відповідає вимогам компетентності).

Крім того до заяви додається і предмет підприємницької діяльності. Тому доцільно, якщо такі суб’єкти діяльності визначаться заздалегідь і підприємець переконається, що вони не є ремеслом або в’язальною діяльністю. Якщо деякі з них будуть в’язальною діяльністю або ремеслом, необхідно перевірити, чи відповідає освіта іноземця вимогам підготовки до професійної кваліфікації відповідно до чинного законодавства, або чи не вимагається підтвердження кваліфікації Міністерством освіти та іншими установами. Якщо освіти іноземця не достатнь для підтвердження професійної компетентності, то має бути для цієї діяльності призначено уповноваженого представника.

У зв’язку з тим, що іноземець перебуває відповідно до законодавства іноземною особою, є обов’язковим, щоб був зазначений і керівник підприємства іноземного суб’єкта, котрим може бути, наприклад, громадянин Словацької Республіки або особа, яка на законних підставах проживає на території Словацької Республіки (не всі громадяни, які мають дозвіл на проживання в Словацькій Республіці можуть займатися підприємницькою діяльністю і, таким чином, бути зареєстрованими в якості керівника підприємства іноземної особи).

У випадку підприємницької діяльності в якості законного представника торгівельної компанії або кооперативу мета проживання підтверджується по суті двома шляхами. Перший – це надання бізнес-плану, форма якого визначається спеціальними правилами. Цей бізнес-план потім надсилається до Міністерства економіки Словацької Республіки, яке вирішує те, чи піде підприємницька діяльність цієї особи на користь економіки Словацької Республіки. Бізнес-план повинен бути представлений, якщо іноземець буде законним представником компанії (кооперативу), яка ще не утворена і не  зареєстрована в торгівому реєстрі.

У разі, якщо іноземець буде виступати в якості законного представника існуючої компанії, в тому числі, кооперативу, мета проживання засвідчується випискою з торгового реєстру підприємства.

Іншим документом, який повинен бути представлений при подачі заявки та який підтверджує мету перебування є документ, відповідно до якого іноземець призначений на посаду законного представника компанії або кооперативу (рішення Генеральної Асамблеї, статут, кооперативний договір).

Фінансове забезпечення проживання

При підтвердженні фінансового забезпечення проживання надається інформація про достатню кількість коштів для того, щоб жити в Словаччині, а також для ведення бізнесу в Словацькій Республіці. Знову ж таки, це буде обговорюватися з точки зору самозайнятого заявника (приватного торговця) та законного представника торгівельної компанії або кооперативу.

При підприємницькій діяльності формою торгівлі необхідно документувати такі суми:

  • мінімально, 12-ти кратний прожитковий мінімум – який становить, принаймні 2377.08 євро (12 х 198.09 – прожитковий мінімум). Цією сумою доводиться достатня кількість коштів, щоб іноземець не став тягарем для соціальної системи Словацької Республіки. Ця сума, як правило, документально підтверджується випискою з банку про наявність дотатнього балансу на рахунку, який відкритий на ім’я громадянина третьої країни, що просить дозвіл на проживання. (Підтвердження може також бути і з банку країни громадянина, але таке підтвердження має бути перекладене на словацьку мову перекладачем, який зареєстрований в списку експертів та перекладачів, що ведеться Міністерством юстиції Словаччини).
  • мінімально, 20-ти кратний прожитковий мінімум – який становить щонайменше 3 961,80 євро (20 х 198.09 – прожитковий мінімум). Ця сума документально засвідчує достатню кількість фінансових ресурсів, необхідних для ведення бізнесу в Словацькій Республіці. Ця сума, як правило, документально підтверджується випискою з банку про наявність дотатнього балансу на рахунку, який відкритий на ім’я громадянина третьої країни, що просить дозвіл на проживання. (Добре, якщо цей рахунок відкритий в банку на території Словаччини на основі раніше виданої бізнес-ліцензії).

Рішення про надання дозволу на проживання

Компетентні органи мають 90-денний термін для прийняття рішення про надання або про відмову в дозволі на проживання з метою підприємницької діяльності. Цей період обчислюється з моменту надання, тобто подачі заяви до відповідного відділу іноземної поліції, який буде приймати рішення про надання дозволу. (З огляду на те, що питання тимчасового перебування повинні бути сформульовані на підставі запитів іміграційної поліції до різних інших державних органів, органів місцевого самоврядування і так далі, іноді буває так, що цей термін не дотримуються. В цьому випадку, як правило, Імміграційна поліція не зупиняє провадження до того моменту, поки не прийде рішення, відповідно. думка від запитуваної установи.)

Після надання тимчасового дозволу на проживання на території Словацької Республіки для іноземця з’являються й інші зобов’язання, з яких ми вибрали:

  • протягом 30 днів з моменту отримання дозволу на проживання іноземець повинен надати доказ медичного страхування на території Словацької Республіки,
  • протягом 30 днів з моменту отримання підтвердження дозволу на проживання учень/студент повинен надати підтвердження відповідних медичних установ, що він не має захворювання, яке поставило б під загрозу здоров’я населення на території Словацької Республіки.
  • протягом 60 днів з моменту отримання підтвердження проживання повинен представити свідоцтво про реєстрацію компанії або кооперативу, від імені якої буде здійснювати підприємницьку діяльність або свідоцтво про реєстрацію іноземної юридичної особи як підприємства на території Словаччини, або як торговця.

Що далі?

Після завершення цього процесу і реєстрації своєї компанії, підприємства іноземної особи в інших органах і установах (податкові органи, соціальне, медичне страхування і т.д.) громадянинові третьої країни більше нічого не заважає для здійснення успішної підприємницької діяльності у Словацькій Республіці.