Priebeh projektu

EASTPORT o.z. – zvýšte vaše šance na úspech pri cezhraničnom obchode

EASTPORT o.z. – je obchodná komora zastrešujúca spoločnosti, organizácie i jednotlivcov, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji obchodnej, priemyselnej, vedecko-technickej, finančnej, kultúrnej a vzdelávacej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Viac informácií nájdete na http://eastarbiter.sk.