Priebeh projektu

Magazíny EastPort

Vďaka našim magazínom môžete priebežne sledovať tvorbu odborných článkov z oblastí právneho a daňového systému, ekonomiky a podnikania. Zverejnené články publikované v magazínoch EastPort budú sumárne vydané v pripravovanej odbornej knihy. Okrem odborných článkov magazín predstavuje služby sústredené v družobnom dome. O svojich službách Vás postupne oboznámil EastArbiter, EastOffice a EastPort. Odborné informácie sú doplnené o aktuality o podnikaní na Slovensku a v Ukrajine.