Priebeh projektu

E-GOVERNMENT NA SLOVENSKU – Otvorenosť a transparentnosť verejnej správy

V publikácii predstavujeme portál, ktorého hlavným cieľom je pomôcť občanom pri elektronickej komunikácii s úradmi mesta, obce či kraja (t.j. prostredníctvom Internetu a mobilu) ako nevyhnutnej súčasti modernej otvorenej spoločnosti 3. tisícročia. Služby portálu rozširujú možnosti elektronickej komunikácie s úradmi, ktoré ponúkajú služby Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.