експертні статті

Правове регулювання перебування іноземних громадян у Словацькій Республіці

Правова норма, що регулює перебування іноземців на території Словацької Республіки – це закон № 404/2011 Зб.з. Про перебування іноземних громадян та про внесення змін і доповнень до деяких законів у наступних редакціях (надалі „закон про перебування іноземних громадян“). Окрім проблематики перебування цей закон також розглядає інші питання, такі як сфера діяльності поліцейського корпусу про охорону зовнішніх кордонів, візових питань, умов в’їзду іноземних громадян на територію Словацької Республіки та багатьох інших.

Питання перебування іноземних громадян розглядається у третій частині вищезгаданого закону. Відповідно до цього закону розрізняють кілька видів перебування іноземних громадян, які відрізняються в основному тим, що їх видають громадянам третіх країн і членам їх сімей, або громадянам держав-членів Європейського Союзу та членів їх сімей на період, на який вони були видані та з метою, з якою вони видані.

Види перебування громадян третіх країн визначено у першому розділі третьої частини Закону про перебування іноземних громадян. Закон розрізняє три види проживання громадян третіх країн, а саме:

– тимчасове проживання,

– постійне місце проживання,

– допустиме перебування.

Тимчасове проживання

Дозвіл на тимчасове перебування, який було надано громадянину третьої країни на території Словацької Республіки, дає йому право перебувати на території Словацької Республіки, виїжджати та повторно в’їжджати на територію протягом терміну, на який він був виданий. Дозвіл на тимчасове перебування може бути виданий тільки з однією метою, і якщо іноземець з дозволом на тимчасове перебування хоче здійснювати іншу діяльність, йому необхідно подати заяву на отримання нового дозволу на тимчасове проживання з іншою метою (змінити мету дозволу на перебування). Винятком у даному випадку є студенти з дозволом на тимчасове проживання, виданими з метою навчання, які можуть без зміни мети перебування займатися підприємництвом або працювати на території Словацької Республіки (робочий час студентів обмежує Закон про служби зайнятості).

Члени сімей громадян третіх країн, яким був виданий дозвіл на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї, також можуть займатися бізнес діяльністю, або після безперервного річного перебування з метою возз’єднання сім’ї можуть працевлаштуватися без дозволу на працевлаштування, або щоб управління праці, соціальних справ та сім’ї  надав довідку про можливість заповнення вакансії.

З цієї точки зору особливий статус мають громадяни третіх країн, яким дозвіл на тимчасове проживання був виданий як особам зі статусом словака, який проживає за кордоном. Ці особи можуть від дати, коли отримали у Словаччині дозвіл на тимчасове проживання, вести бізнес-діяльність та працювати без необхідності отримання дозволу на роботу або довідки про можливість заповнення вакансії.

Усі іноземці з будь-яким наявним дозволом на тимчасове перебування можуть навчатися у Словаччині без необхідності змінювати мету дозволу на перебування.

За законом розрізняють кілька видів тимчасового перебування, які поділяються в залежності від мети, з якою вони видані. Мова йде про дозвіл на тимчасове перебування:

– для бізнес цілей,

– з метою працевлаштування,

– з метою навчання,

– з метою здійснення спеціальної діяльності,

– з метою здійснення дослідження та розробок,

– з метою возз’єднання сім’ї,

– з метою виконання службових обов’язків цивільними частинами збройних сил,

– особи, яка має підтверджений статус словака, який проживає за кордоном,

– особи, яка має підтверджений статус особи з дозволом на довгострокове перебування в іншій державі-члені.

Тимчасовим перебуванням на території Словацької Республіки також вважається тимчасове перебування на основі синьої карти Європейського Союзу, яка видається відповідно до Закону про перебування іноземців.

Довгострокове перебування

Дозвіл на довгострокове перебування, який було надано громадянину третьої країни, дає йому право перебувати на виїжджати та повторно в’їжджати на територію Словацької Республіки протягом терміну, на який він був виданий іноземному громадянину. Згідно із законом довгострокове перебування це:

  • довгострокове перебування на п’ять років,
  • довгострокове перебування протягом необмеженого періоду часу,
  • перебування громадянина третьої країни зі статусом особи з дозволом на довгострокове перебування у Європейському Союзі (довгострокове перебування)

Довгострокове перебування на п’ять років

Дозвіл на довгострокове перебування на п’ять років може бути виданий чітко визначеним категоріям осіб.  Мова йде про громадян третьої країни, які є:

  • чоловіком/дружиною або залежним родичом по прямій лінії громадянина Словацької Республіки, який має дозвіл на довгострокове проживання на території Словацької Республіки,
  • неодруженою дитиною молодшою 18 років, яка є під особистою опікою громадянина третьої країни, який є чоловіком/дружиною громадянина Словацької Республіки з дозволом на довгострокове перебування на території Словацької Республіки,
  • неодруженою дитиною молодшою 18 років або дитиною молодшою 18 років, яка є під особистою опікою громадянина третьої країни, який має дозвіл на довготривале перебування на п’ять років,
  • дитиною-утриманцем старшою 18 років громадянина з дозволом на довгострокове перебування, яка у зв’язку з довготривалим незадовільним станом здоров’я не може піклуватися про себе,
  • або якщо це в інтересах Словацької Республіки.

Довгострокове перебування протягом необмеженого часу

Згідно із законом дозвіл на довгострокове перебування протягом необмеженого часу надається громадянам третіх країн:

  • яким було видано дозвіл на довгострокове перебування не менше, ніж на 4 роки, згідно із Законом про перебування (довгострокове перебування на років),
  • неодруженою дитиною молодшою 18 років або дитиною молодшою 18 років, яка є під особистою опікою громадянина третьої країни, який має дозвіл на довготривале перебування протягом необмеженого часу.

У виняткових випадках Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки може надати дозвіл на довгострокове перебування протягом необмеженого часу також у випадку, якщо не були дотримані вище наведені умови. Мова йде передусім про випадки, якщо це необхідно для надання захисту та допомоги свідкові, особі без громадянства, за пропозицією Словацької інформаційної служби або військової розвідки з причин інтересів безпеки Словацької Республіки та ін.

Довгострокове перебування

Згідно із законом про перебування іноземних громадян довгострокове перебування може бути видане на необмежений час. Поліцейський відділок може видати дозвіл на довгострокове перебування, наприклад,  громадянину третьої країни, який законно та безперервно протягом п’яти років перебуває на території Словацької Республіки безпосередньо до подання заяви, або який протягом п’яти років має законний та безперервний дозвіл на перебування на території держав-членів як власник синьої картки та на території Словацької Республіки як власник синьої карти перебуває не менше двох років до подання заяви.

Але згідно із законом також існують винятки. Наприклад, просити надати дозвіл на довгострокове перебування не може особа, яка просить про надання притулку, або яка отримала, наприклад, дозвіл на тимчасове перебування з метою навчання, або виконання сезонної роботи. Категорії таких осіб чітко визначені у законі про перебування іноземних громадян.

Необхідно також зауважити, що до загального терміну безперервного перебування, наприклад, тимчасового перебування з метою навчання враховується лише половина тривалості. Те саме стосується тимчасового перебування з метою працевлаштування у випадку, якщо громадянина третьої країни для виконання роботи на території Словацької Республіки згідно з договором вислав іноземний роботодавець.

Перебування громадянина Союзу та членів сім’ї громадянина Союзу

Окрему категорію іноземних громадян, які перебувають на території Словацької Республіки складають громадяни Союзу і члени їх сімей. Перебування громадянина Союзу вважається довгостроковим перебуванням.

Відповідно до чинних правових норм громадянин Союзу, який має дійсне посвідчення особи або закордонний паспорт, може без обмежень і виконання будь-яких формальностей перебувати на території Словацької Республіки протягом трьох місяців з дати в’їзду на її територію.

Громадянин Союзу має право перебувати на території Словацької Республіки протягом періоду більше трьох місяців у випадку, якщо:

– він працевлаштований на території Словацької Республіки,

– є самозайнятою особою,

– володіє достатніми ресурсами, щоб забезпечити себе та членів своєї сім’ї, щоб не стати тягарем для соціальної системи Словацької Республіки

– навчається у початковій, середній школі або у вищому навчальному закладі на території Словацької Республіки,

– має передумови для працевлаштування,

– він є членом сім’ї громадянина Союзу, який відповідає вище наведеним умовам та супроводжує його протягом перебування, або долучається до нього.

Громадянин Союзу також має право на довгострокове перебування на території Словацької Республіки. Така ситуація може виникнути у випадку, якщо громадянин Союзу перебуває у Словаччині легально і безперервно протягом п’яти років.

Член сім’ї громадянина Союзу, який є власником діючого проїзного документу, має право перебувати на території Словацької Республіки протягом трьох місяців з дати в’їзду на її територію, якщо він супроводжує або долучається до громадянина Союзу, членом сім’ї якого він є. Член сім’ї громадянина Союзу має право перебувати на території Словацької Республіки також протягом довшого, ніж три місяці періоду часу, у випадку, якщо умови для перебування на території Словаччини виконує також громадянин Союзу з правом на перебування або правом на довготривале перебування, якого він супроводжує, або до якого він долучається (гарант).