експертні статті

Освітні організації культурної та креативної індустрії

Освітні організації культурної та креативної індустрії

Завоювання титулу європейської столиці культури означало для міста Кошіце не тільки суттєвий вклад у вигляді багатої культурної пропозиції або успішних інвестиційних проектів, але, особливо, представляло виникнення нових ініціатив, суб’єктів, які в області культурної та креативної індустрії почали запускатись. Для того, аби новостворені організації, а також ті, які з довшою історією, могли розвиватись і рухатись вперед, необхідно постійно навчатись, самовдосконалюватись і дбати про власний професіоналізм.

Некомерційна організація «Creative Industry Кошіце» працює в галузі культури та творчої індустрії, її увага зосереджена на культурних операторах та креативних людях. Крім усього іншого, створює для них умови та можливості для розвитку професіоналізму. Мова йде про різні форми та заходи, починаючи від лекцій, конференцій, воркшопів, і закінчуючи особистою професійною програмою чи заходами, які зв’язують між собою сектор культури та творчої індустрії з іншими секторами.

Освітня програма «Creative Industry Кошіце» складається з воркшопів, семінарів та лекцій. Їх зміст пристосовується і вибирається таким чином, беручи до уваги потреби людей та організацій, які працюють в галузі культури та творчій індустрії. Освітня програма спрямована на професійне зростання і в той же час прагне до створення освіченої маси-критиків. Поступове створення професійних курсів веде до професійної акредитованої програми, що передбачає взаємопов’язані модулі, успішне завершення яких для учасників буде означати повний набір знань, необхідних для успішного функціонування та стабільності на ринку праці. Станом на сьогодні було проведено велику кількість воркшопів та семінарів з актуальних тем, представлених вітчизняними і зарубіжними лекторами. Акцент ставиться на тому, аби передача знань не залишалась тільки на рівні теорії, а щоб навчання, яке подається, було побудоване на основі практики, тематичних дослідженнях і хороших прикладах. Поміж великої кількості питань  можемо відзначити, наприклад, менеджмент проектів для креативних проектів, гейміфікації, краудсорсингу і краудфандінга, збору коштів, соціальних медіа і маркетингу, основи фінансового управління чи права в культурі і багато іншого. Освітня програма враховує потреби та вимоги самих учасників, які відстежуються за допомогою анкетування. Остання допомагає при створенні окремої освітньої програми «Creative Industry Кошіце», і не тільки що стосується змісту, але й з точки зору організаційних моментів. Події пристосовують до часу і фінансовим можливостям потенційних учасників, таким чином, сподіваючись на стовідсоткову відвідуваність.

Іншою діяльністю організації «Creative Industry Кошіце», яка стосується освіти в культурній та творчій індустрії, є партнерство в чотирирічному проекті «Creative Lenses» (2015 – 2019). «Creative Lenses» супроводжує культурні організації до того, щоб вони стали конкурентоспроможними та самостійними. Проект об’єднав міжнародний потенціал в області творчої індустрії, щоб допомогти організаціям поліпшити свої бізнес-моделі і довгострокові стратегії та шукають відповіді на ключові питання, які кращі моделі для некомерційних, культурних та мистецьких організацій, щоб стати стійкішими та фінансово незалежними, для того, щоб вони не шукали компроміс  їх художній цілісності, місії та цінностях. «Creative Lenses» сприяє обміну досвідом, засобами та механізмами підтримки, необхідних для європейських творчих та культурних установ. Обмін досвідом відбувається за допомогою культурних форумів, конференцій, семінарів, а також за допомогою інструментів бенчмаркінгу чи досліджень. «Creative Industry Кошіце» відповідає за підготовку онлайн платформи бази знань, розвитку і тестування «Creative Benchmarking System». Далі бере участь у створенні веб-сторінки, графіки та інших цифрових інструментах, які будуть служити організації розвивати знання або поліпшити свої бізнес-моделі. Крім того, одним із завдань було організувати конференцію «Creative Lenses Forum Кошіце», де проводилась дискусія про те, що саме робить організацію, діючу в області культури, сильною і конкурентоспроможною. Форум був присвячений діючим стратегіям та людям, які спроможні успішно реалізувати ці стратегії. Обговорювались такі теми, як бізнес-моделі, значення в галузі культури та інноваційний підхід до вирішення повсякденних проблем. Програма форуму була побудована таким чином, що поєднувала в собі теоретичні знання з багаторічним досвідом фахівців в області культури та існуючих культурних організацій. Запрошені експерти презентували функціонування культурних центрів і культурних організацій, які мають різні сильні сторони та різні стратегії фінансування або ж бізнес-моделей. Фокусуючись на східноєвропейський і, особливо, словацький контекст хочемо проаналізувати перевірені методи та практичні моделі фінансування, управління, співпраці, партнерства, розвитку і комунікації, і поступово запропонувати сценарій для інноваційних бізнес-моделей культурних організацій. Програма також принесла учасникам заходів можливість отримати практичний досвід роботи за допомогою воркшопу «Business Model Canvas a Value Proposition».

Іншою програмою з розвитку професіоналізму, організованою некомерційною організацією «Creative Industry Кошіце», це програма під назвою «Escalator».

«Escalator» як високо інтенсивна індивідуальна освітня програма спрямована на розвиток креативності, таланту і професіоналізму людей та організацій чи компаній, що працюють в індустрії культури та креативу. Унікальність цього формату полягає в тому, що вона забезпечує в управлінні вибором окремим організаціям чи особам підготовку, що проводиться іноземними фахівцями з багаторічним досвідом роботи у творчій сфері. Ці ментори працюють з учасниками протягом усього року на індивідуальній базі і для кожного учасника розробляють програму навчання – тренінг, відповідно до виявлених потреб та проблем, і присвячують увагу вирішенню даних проблем. Навчання та програма, як правило, складаються з консультацій, коучингу, менторства, далі від стратегічного планування, розвитку аудиторії, тренінгу з лідерства, бізнес-моделей, збору коштів, співпраці, та інших, і не в останню чергу, включає в себе освітні програми-візити та нетворкінг. Вони є невід’ємною частиною будь-якого здорового функціонування організації в рамках відділу і сектора, в якому вона працює.

«Creative Industry Кошіце» організовує «Escalator» від року 2013 і на сьогодні дану програму провели вже 32 організації. До 2015 року програма «Escalator» була відкрита в основному для населення Кошіце, допоки в 2015 році вона була розповсюджена по всій території Словаччини. Ефективність цієї специфічної програми можна оцінити з точки зору самих учасників, а також з точки зору самих наставників, які працюють з учасниками. Істотним фактом є те, що всі учасники без винятку сприймали проходження «Escalatora» як основу для росту та напрямку їх діяльності, і що не менш важливо, для виконавців, так само її вважають важливою для особистісного розвитку самих себе.

Оскільки, «Escalator» з точки зору утримання і організації складна, її вартість досить висока. Говорячи про витрати на кожного учасника, кожного року сума варіюється в розмірі шести тисяч євро, і при цьому для учасників без будь-яких зборів, що витікає з нинішніх реалій місцевого середовища.

Програма «Escalator» належить до ключових проектів некомерційної організації «Creative Industry Košice» і так само, як інші освітні заходи для неї, є інструментом для виконання його бачення та сприйняття, тим самим створити з Кошіце місто, де можна жити завдяки якісній культурі, креативному середовищу та інноваційній діяльності у всіх сферах життя. Це можна досягнути тільки за допомогою освічених і талановитих особистостей і культурних установ, збільшуючи їх міжнародний профіль, наприклад, наданням зарубіжних поїздок, освітніх та культурних програм-візитів.