експертні статті

Необхідність міжнародної співпраці в сфері культури та креативній індустрії

Принцип мережі є одним з основоположних що стосується співпраці міжнародного рівня. Обмін досвідом, співпраця над проектами, обмін членами команди, волонтерство, програми обміну, а також можливість колективних переговорів щодо умов для сектора є тими перевагами, які міжнародні мережі приносить для своїх членів.

Значення мереж в Європі в області культурної та творчої індустрії є безпосередньо проголошений в програмних документах та інструментах, які ЄС використовує для стимулювання міжнародного співробітництва. В рамках програми «Креативна Європа» існує, наприклад, безпосередня підтримка мереж у формі операційних грантів на період чотирьох років в програмі «Networks». Проте, «Креативна Європа» підтримує ідею створення міжнародного, транс’європейського співробітництва за допомогою кооперативної програми чи платформ, де основна умова успіху проекту визначається міжнародним партнерством. Така вимога існує в більшості грантових програм тa схемах підтримки, що надаються ЄС, будь то в галузі освіти, підтримки бізнесу, мобільності, або ж наукових досліджень чи розробок.

Саме тому належати до мережі і мати в доступі партнерів, які перевірені співпрацею, являється досить сильною базою для успішного функціонування та можливості отримання від ЄС грантових схем. У галузі культури та творчої індустрії в Європі функціонує декілька мереж, які об’єднують з організацій через культурні центри аж до окремих митців і авторів безліч творчого потенціалу. Однак, не всі вони однаково активні і актуальні. В якості позитивних прикладів можемо навести деякі міжнародні мережі культурної та творчої індустрії.

 

«Trans Europe Halles» (TEH)

«Trans Europe Halles» це мережа європейських незалежних культурних центрів, яка була заснована в 1983 році активістами та художниками, які бачили важливість зміни функціонального використання старої промислової інфраструктури тa принесли в зали фабрик, складів та інших промислових будівель мистецтво, культуру, заходи для спільноти. В даний час вона об’єднує 90 незалежних культурних центрів.

Місія TEH полягає в посиленні постійного розвитку неурядових і незалежних культурних центрів  тa сприянні появи нових ініціатив за допомогою їх поєднання, заохочуючи їх і презентуючи.

TEH підтримує і сприяє міжнародному співробітництву, надаючи можливості для навчання і взаємного обміну. Пропагує способи функціонування і важливості цінностей, які для товариства має мистецтво і культура.

Основними цілями TEH є:

  1. створення сильної структури для обміну і співпраці членів окремих організацій
  2. пропагувати важливість і цінність культурних центрів, створених художниками і активістами за принципом простору для вільної творчості
  3. зробити з TEH провідну організацію професійного розвитку і міжнародного обміну в сфері культури.
  4. створити з TEH живе посилання для незалежних культурних центрів в міжнародному контексті

 

Для досягнення цих цілей TEH організовує щорічно дві міжнародні зустрічі, координує міжнародні проекти, надає консультаційні послуги для громадськості, а також для приватних установ, і активно беруть участь в створенні культурної політики.

TEH реалізовує також багато науково-дослідних проектів, спрямованих на функціонування культурних центрів, що відображають усю екосистему, яка з тим пов’язана. За останній період відбулося найцікавіше дослідження в створенні бізнес-моделі інновацій і в самому відображенні культурних центрів Європейського Союзу.

 

«European Creative Business Network» (ECBN)

«European Creative Business Network» це мережа посередницьких організацій, агентств, державних, муніципальних та регіональних некомерційних організацій, метою яких є розвиток культурних і творчих індустрій.

ECBN виникла в 2011 році як спадщина проекту RUHR2010 в здійсненні міжнародного співробітництва. У Європі це перша в своєму роді мережа, що зв’язує організації підтримки, примножує вплив на сектор безпосередньо в своїх країнах. Вона об’єднує 41 членів з 19 країн.

Метою мережі є сприяти в допомозі окремому європейському ринку творчої індустрії, підтримувати своїх членів доступом до інформацій, зустрічами, комерційними місіями, обміном досвіду, лобіюванням на європейському рівні в інтересах творчого сектора.

ECBN своєю діяльністю сприяє покращенню ноу-хау в області політики, спрямованої на розвиток культурних і творчих галузей. Водночас, є частиною міжнародних проектів, в яких він виступає в ролі розповсюджувача результатів і заходів, присвячений адвокатству як на національному рівні, так і в європейському контексті.

 

IETM

Це спеціалізована мережа театрів і організацій перформативного мистецтва. Ця мережа є позитивним прикладом довгострокового функціонування мережі з великою членською базою і вузьким профілем. Вона охоплює понад п’ятсот організацій в п’ятдесяти країнах по всьому світу, які співпрацюють в області театру, танцю, нового цирку, інтердисциплінарних живих виступів чи нових засобів масової інформації. Членську базу становлять, в основному, фестивалі, театри, розробники, дослідницькі компанії, університети та інститути.

IETM виникло в 1981 році і неформальна зустріч професіоналів в області performing arts на Polverigi Festivale в Італії. Це був час, коли більшість міжнародного співробітництва відбувалась виключно через урядові організації або ж міжурядові установи та їх взаємне співробітництво.

Діяльність цієї мережі спрямована на підтримку членів, реалізацію дослідницьких проектів і спрощення комунікації.

Місія IETM полягає в тому, щоб виступати за цінності культури і мистецтва в постійно мінливому світі, підтримувати фахівців в сфері музичних мистецтв через доступ до міжнародних контактів, знань і динаміки обміну, яку здійснює за допомогою своєї діяльності.

 

N.I.C.E. – «Network for Innovation and Creativity in Europe»

Мережа N.I.C.E. – «Network for Innovation and Creativity in Europe» об’єднує зацікавлені сторони з широкої галузі культури і креативних галузей, таких як фестивалі, інкубатори, коворкінгові місця, національні агентства, креативні майданчики, міста, регіони, торгово-промислові палати, університети та установи культури, такі як театри або музеї.

Метою мережі є об’єднання широкого спектру партнерів, дозволяючи, таким чином, розвитку дискусії і реалізації потенціалу культурних і креативних інновацій, міського розвитку і економічного зростання.

Інструмент, який використовує мережа та який є унікальним у порівнянні з іншими мережами є  N.I.C.E. Award. Нагороди в декількох номінаціях присуджуються щорічно, починаючи від року 2014. Привабливість і успіх мережі виокремлює ряд проектів, що беруть участь в конкурсі. В 2014 році це було 108 проектів з 22 країн і в остаточний список з-поміж десяти проектів потрапив і проект кошицьких «Kasární (зі слов. – «Казарми»)/Kulturparku». В 2015 році це було вже понад 200 проектів і зростаюча тенденція підтвердилась і в році 2016, коли Кошіце знов були представлені в експертній комісії.

Про високий рівень N.I.C.E. свідчать також імена, які стоять за мережею, важливо відзначити Чарльза Лендрі, одного з найвизначніших адвокатів ідей «Creative City».

Ми навели декілька прикладів мереж, які функціонують на міжнародному рівні, таким чином, забезпечуючи своїм членам можливості скористатись перевагами з передачі ноу-хау, взяти участь в міжнародних проектах, отримати досвід, обміну працівниками, митцями та проектами. Додана вартість міжнародного співробітництва для кожної організації чи окремої особи різна. Проте, очевидно, що така форма співпраці тa функціонування спонукає до професійного зростання, набувати досвід набагато швидше, вчитись на помилках інших і допомагати один одному при вирішенні проблем. Отримати можливість разом виступати на європейському чи міжнародному рівні, і бути здатними впливати чи безпосередньо визначати політику, яка в наступному році буде впливати на напрямок сектора, являється  важливою і основною перевагою, що мережа і мережування приносять.