експертні статті

Мета перебування при оформленні тимчасового дозволу на проживання з метою підприємницької діяльності

За умови здійснення комерційної діяльності в особі суб’єкта малого підприємництва мета перебування може бути підтверджена за допомогою надання ліцензії на здійснення торгових операцій (Торговий сертифікат). Мале підприємництво як таке визначено в законі 455/1991 Zb про мале підприємництво. Малий бізнес оформляється у вигляді сповіщення, яке подається в районному управлінні у справах малого бізнесу. Іноземець також повинен пред’явити районному управлінню такі документи:

  • Документ, що засвідчує особу (документ, що підтверджує досягнення повноліття). Для іноземців цим документом є дійсний закордонний паспорт.
  • Довідка про несудимість (виписка з реєстру судимостей рідної країни). Для використання за кордоном цей документ повинен бути завірений відповідними органами (апостиль, вища легалізація).
  • Документ, що підтверджує професійну компетентність (якщо оформляється «регульований» вид підприємницької діяльності або ремісниче виробництво)
  • Свідоцтво про дозвіл на використання нерухомості, яка зазначена в якості місця діяльності
  • Згода відповідального заступника з призначенням на посаду (в разі, якщо підприємець не задовольняє умовам професійної компетентності)

Крім цього в заяві зазначаються види діяльності, які стануть предметом підприємництва. Тому, бажано, щоб ви заздалегідь проаналізували види діяльності і з’ясували, чи належать вони до «регульованим» видам підприємницької діяльності або ремісничому виробництву. Якщо деякі з них все ж відносяться до вищезазначених видів діяльності, необхідно перевірити, чи відповідає освіта іноземця вимогам кваліфікації відповідно до чинного законодавства, і чи буде потрібно визнання освіти / кваліфікації Міністерством освіти, або іншими установами. Якщо освіта іноземця не включає в себе документ, що підтверджує професійну компетенцію в даному виді діяльності, для здійснення цієї діяльності необхідно вказати відповідального заступника.

У зв’язку з тим, що відповідно до законодавства іноземець є особою іноземного походження, необхідно призначити керівника підприємства, яким може стати, наприклад, громадянин Словацької Республіки, або людина, що має право на проживання на території Словацької Республіки (не всі громадяни, які проживають на території Словацької Республіки, можуть займатися підприємницькою діяльністю, і, отже, не можуть зайняти керівну посаду на підприємстві особи іноземного походження).

При здійсненні підприємницької діяльності в ролі законного представника комерційного підприємства або товариства мета перебування підтверджується двома способами. Першим з них є створення бізнес-плану, форма якого визначається спеціальними нормами. Цей бізнес-план потім направляється до Міністерства економіки Словацької Республіки, яке вирішує, чи піде бізнес даної особи на користь економіці Словацької Республіки. Бізнес-план надається в тому випадку, якщо іноземець стає законним представником комерційної організації, яка ще не виникла, або ще не записана в торговому реєстрі.

У разі, якщо іноземець буде виступати в якості законного представника існуючої компанії / товариства, мета проживання підтверджується випискою з торгового реєстру даного підприємства.

Ще один документ, який надається при подачі заяви і який підтверджує мету перебування – це той документ, в якому зазначено, що іноземець є призначений законним представником комерційного підприємства / товариства.