експертні статті

Громадянство Словацької Республіки

Питання громадянства Словацької Республіки регулюється Законом СР № 40/1993 Зб. з. Про громадянство Словацької Республіки з внесеними до нього поправками (далі „Закон про громадянство“). Цей закон встановлює способи набуття громадянства, умови для отримання громадянства, перелік осіб, які можуть претендувати на громадянство Словацької Республіки та вимоги, яких громадянин третьої країни повинен дотриматись, щоб міг отримати громадянство Словацької Республіки.

Відповідно до положень цього Закону громадянство Словацької Республіки можна отримати наступним чином:

 • визначенням громадянства Словацької Республіки,
 • вибором громадянства,
 • при народженні,
 • прийняттям,
 • набуттям.

Законом також передбачений і метод визначення шляхом вибору громадянства для неповнолітніх.

Відповідно до вищезазначеного закону громадянство Словацької Республіки надається заявнику, який не являється громадянином Словацької Республіки і відповідає наступним вимогам:

 1. має безперервне постійне місце проживання на території Словаччини щонайменше вісім років, які безпосередньо передують поданню заяви на отримання громадянства Словацької Республіки,
 2. є законослухняний; юридично законослухняним не вважається той:
  1. який був засуджений за вчинення умисного злочину тa від дня закінчення строку покарання минуло менше, ніж п’ять років
  2. якого кримінальне переслідування за умисний злочин було законним чином умовно призупинено і з дня закінчення випробувального терміну не минуло п’ять років,
  3. якого кримінальне переслідування за умисний злочин було припинено постановою суду про схвалення примирення або рішенням прокурора про схвалення примирення, і з дня набрання чинності цим рішенням минуло менше, ніж п’ять років,
 1. якому не було судом накладено покарання у вигляді депортації,
 2. проти якого не ведеться кримінальне переслідування,
 3. проти якого не ведеться процес про видачу і процес приведення у виконання європейського наказу про арешт,
 4. проти якого не ведеться процес про його адміністративне видворення,
 5. проти якого не ведеться процес про відняття притулку тa
 6. продемонстрував знання словацької мови в усній і письмовій формі, а також загальні знання про Словацьку Республіку. Обов’язок продемонструвати володіння державного мовою не застосовується до заявника, який являється особою, який зробив значний вклад на користь Словацької Республіки в економічній, науково-технічній, культурній, соціальній галузі чи спорті або ж з іншої причини в інтересах Словацької Республіки, або з інших причин передбачених законом,
 7. виконує свої зобов’язання відповідно до законодавства, що регулює перебування іноземців в Словацькій Республіці, медичне страхування, соціальне страхування, пенсійне страхування, податків, зборів, мит, працевлаштування іноземців та інших зобов’язань для іноземців у відповідності до законодавства Словацької Республіки.

В Законі про громадянство перераховані деякі факти, які дозволяють отримати громадянство без умови безперервного постійного проживання на території Словацької Республіки протягом 8 років. Заявник, який має проживання на території Словацької Республіки, може отримати громадянство, якщо:

 1. перебуває у шлюбі з громадянином Словацької Республіки, і живе в цьому шлюбі, ведучи спільне домашнє господарство на території Словацької Республіки принаймні протягом п’яти років, які безпосередньо передують поданню заяви на громадянство Словацької Республіки,
 2. йдеться про особу, яка зробила значний вклад на користь Словацької Республіки в економічній, науково-технічній, культурній, соціальній галузі чи спорті або ж з іншої причини в інтересах Словацької Республіки,
 3. має на території  Словацької Республіки безперервне проживання протягом щонайменше трьох років перед досягненням 18-річного віку,
 4. є неповнолітньою дитиною, законним представником або опікуном якого є громадянин Словацької Республіки або юридична особа, назначена судом Словацької Республіки, і безперервно проживає на території Словацької Республіки мінімально два роки безпосередньо перед подачею заяви на отримання громадянства Словацької Республіки; тривалість проживання не стосується дітей до двох років,
 5. є особою, яка одержала притулок, принаймні, протягом чотирьох років перебування, що безпосередньо передує заяві на отримання громадянства Словацької Республіки,
 6. народився на території Словацької Республіки і має тут постійне місце проживання щонайменше протягом трьох років, які безпосередньо передують поданню заяви на громадянство Словацької Республіки,
 7. має на території  Словацької Республіки безперервне проживання протягом щонайменше десяти років і на момент подачі заяви  на отримання громадянства Словацької Республіки йому було видано посвідку на постійне проживання,
 8. є особою без громадянства і безперервно проживає на території Словацької Республіки мінімально три роки безпосередньо перед подачею заяви на   отримання громадянства Словацької Республіки,
 9. у нього було припинено громадянство Словацької Республіки і безперервно проживає на території Словацької Республіки мінімально два роки безпосередньо перед подачею заяви на отримання громадянства Словацької Республіки,
 10. один з його батьків під час його народження був громадянином Чехословаччини, а інший іноземцем і, згідно з §1 п. 2 Закону № 194/1949 Зб. з. про набуття та припинення громадянства Чехословаччини, батько-громадянин Чехословаччини не клопотав про висловлення згоди до обласного народного комітету про отримання чехословацького громадянства тa і безперервно проживає на території Словацької Республіки мінімально два роки безпосередньо перед подачею заяви на отримання громадянства Словацької Республіки.

Виняток може стосуватись також заявника, якому було присвоєно статус закордонного словака. Даний заявник може отримати громадянство, якщо він  безперервно проживав на території Словацької Республіки мінімально 3 роки безпосередньо перед подачею заяви на отримання громадянства Словацької Республіки. Інші виключення призначені для осіб, які з різних причин втратили своє чехословацьке або словацьке громадянство.

Заява на отримання громадянства Словацької Республіки подається в районній адміністрації обласного центру, Департаменті Головного управління за місцем проживання або останнього місця проживання на території СР. Заява на отримання громадянства подається особисто. Заява може подаватись в дипломатичному представництві або консульстві Словацької Республіки.

Процедуру щодо надання громадянства веде та рішення щодо прийняття заяви приймає Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки. Міністерство внутрішніх справ розглядає заяву та подає її на розгляд міністру внутрішніх справ Словацької Республіки, який приймає рішення відповідно до умов цього Закону. Для отримання громадянства Словацької Республіки не існує юридичного права, навіть після виконання встановлених умов.

Заява в письмовій формі про надання громадянства СР повинна містити:

 1. ім’я, прізвище, прізвище по матері, ідентифікаційний код, якщо він приділений, дата і місце народження заявника,
 2. адреса постійного місця проживання заявника,
 3. мета, з якою подається заява на отримання громадянства Словацької Республіки,
 4. дата і підпис заявника.

До заяви необхідно додати наступні документи, такі як: коротку біографію, документ посвідчення особи, свідоцтво про народження, документ про підтвердження сімейного стану, посвідка про місце проживання на території Словацької Реcпубліки, довідка про несудимість, строк дії якої не перевищує шести місяців, та інші документи, перераховані в Законі про громадянство.

Рівень володіння словацькою мовою перевіряється на співбесіді, на якій заявнику задають питання, що стосуються його особи та близьких йому людей, а також питання загального характеру,зокрема, історії, географії та соціально-політичного розвитку Словацької Республіки. Продовжується читанням вголос випадково вибраної статті з преси на словацькій мові, яка містить щонайменше 500 слів, яку дають заявнику безпосередньо перед читанням. Потім заявник повинен протягом 30 хвилин викласти зміст статті в письмовій формі, яку прочитав.

Рівень володіння мовою перевіряється при комісії, яка складається з трьох членів, що призначена керівником районного управління обласного центру, посла чи консула. Про хід та результати перевірки складається протокол, який підписується усіма членами комісії та заявником.

Міністерство про розгляд заяви приймає рішення протягом 24 місяців з моменту її подання до Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.