експертні статті

Інші форми посвідки на тимчасове проживання

Тимчасове проживання іноземців в Словаччині регулюється Законом № 404/2011 Зб. з. про проживання іноземців тa про внесення змін до деяких законодавчих актів, з поправками (далі „Закон про проживання іноземців“).

Посвідка на тимчасове проживання, яка була видана в Словацькій Республіці громадянину третьої країни, дає право на перебування в межах Словацької Республіки, подорожувати тa знов в’їжджати  на її територію протягом періоду, на який вона була видана. Тимчасове проживання може бути видане тільки для однієї мети, і якщо іноземець з посвідкою на тимчасове проживання хоче займатись іншою діяльністю, йому необхідно подати заяву на отримання нового дозволу на тимчасове проживання для іншої мети (процес зміни мети на проживання).

Закон розрізняє кілька видів тимчасового проживання, які розділені в залежності від мети, для якої вони видані. Мова йде про тимчасове проживання:

 • для підприємницьких цілей,
 • з метою працевлаштування,
 • з метою навчання,
 • з метою здійснення окремих видів діяльності,
 • з метою наукових досліджень та розробок,
 • з метою возз’єднання сім’ї,
 • з метою виконання службових обов’язків цивільними підрозділами збройних сил,
 • особа, яка має статус словака, що проживає за кордоном
 • особа, яка має статус довгострокового резидента в іншій державі-члені.

Тимчасовим проживанням на території Словацької Республіки вважається також тимчасове проживання, отримане на основі синьої карти Європейського союзу відповідно до Закону про проживання іноземців.

Типам тимчасового проживання, з якими зустрічаємось на практиці найчастіше, присвячені окремі статті. Йдеться про проживання з метою працевлаштування, підприємницької діяльності, навчання тa синю карту. У цій статті зупинимося на інших типах проживання, які розрізняє Закон про проживання іноземців.

Тимчасове проживання з метою здійснення окремого виду діяльності

Тимчасове перебування з метою здійснення окремого виду діяльностi поліція може видати громадянину третьої країни, який не являється підприємцем і здійснює:

 • викладацьку діяльність,
 • художню діяльність,
 • спортивну діяльність,
 • стажування в рамках дослідження за межами території Словацької Республіки,
 • діяльність, що випливає з програм Уряду Словацької Республіки або програм Європейського Союзу,
 • виконання зобов’язань Словацької Республіки, які випливають з міжнародних угод,
 • надання медичної допомоги або супровід громадянина третьої країни, якому надається медична допомога, якщо це необхідно,
 • волонтерство,
 • діяльність журналіста акредитованого в Словацькій Республіці.

Такий дозвіл на проживання може бути виданий на час, необхідний для досягнення мети, але не більше двох років. Тимчасове проживання для іноземця не вимагається протягом перших 90 днів, якщо він перебуває на території Словацької Республіки на законних підставах та повідомив поліції про початок, місце тa очікувану тривалість перебування.

До мети проживання в цьому випадку додається:

 • підтвердження зі школи або іншого навчального закладу про виконання викладацької діяльності,
 • підтвердження органу державного управління або художнього агентства,
 • підтвердження спортивної організації або компетентного органу державного управління,
 • підтвердження про стажування, якщо йдеться про громадянина третьої країни,
 • підтвердження органу державного управління, до юрисдикції якого належить виконання діяльності відповідно до програм, затверджених Урядом Словацької Республіки aбo програм Європейського союзу або підтвердження організації, яке в адміністративному плані забезпечує дану програму в рамках контракту з відповідним державним органом,
 • міжнародний договір, підтвердження органу державної влади, до компетенції якого належить виконання діяльності відповідно до програм, затверджених Урядом Словацької Республіки aбo програм Європейського союзу або підтвердження організації, яке в адміністративному плані забезпечує дану програму в рамках контракту з відповідним державним органом,
 • підтвердження медичного закладу про надання медичної допомоги або документом про необхідність супроводу,
 • підтвердження неурядової організації прo здійснення добровольчої діяльності, якщо йдеться про громадянина третьої країни,
 • підтвердження від компетентного органу державної влади прo здійснення журналістської діяльності журналіста, акредитованого в словацькій Республіці або документом прo акредитацію журналіста, що працює в Словацькій Республіці.

 

Тимчасове проживання з метою наукових досліджень і розробок

Тимчасове перебування з метою наукових досліджень і розробок може бути видане поліцією громадянину третьої країни, який проводить дослідження та розробки на основі договору гостювання. Це проживання видається на час, необхідний для досягнення мети, але не більше двох років. Громадянин третьої країни, якому було видано тимчасове проживання з метою наукових досліджень і розробок може займатись підприємницькою діяльністю. Тимчасове проживання для іноземця не вимагається протягом перших 90 днів, якщо він перебуває на території Словацької Республіки на законних підставах та повідомив поліції про початок, місце тa очікувану тривалість перебування.

До мети проживання в цьому випадку додається договір гостювання.

 

Тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї

Тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї може бути видане поліцією громадянину третьої країни, який є:

 • членом сім’ї громадянина третьої країни з тимчасовим проживанням або постійним проживанням,
 • родич по висхідній лінії біженця, вік якого не перевищує 18 років, або близької людини в рамках міжнародного договору.

Членом сім’ї громадянина третьої країни згідно цього Закону вважається:

 • один з подружжя, якщо вік кожного не менше 18 років,
 • дитина, яка не перебуває в шлюбі, у віці до 18 років громадянина третьої країни тa іншого з подружжя,
 • дитина у віці до 18 років,
 • дитина іншого з подружжя у віці до 18 років,
 • дитина віком старша, ніж 18 років або дитина іншого з подружжя віком старша, ніж 18 років, яка не в змозі піклуватися про себе через причину довготривалого несприятливого стану здоров’я,
 • його батьки або батьки його чоловіка, які підпадають під його піклування, і в країні, звідки вони походять, не користуються належною підтримкою сім’ї.

У випадку, якщо подається заява на посвідку тимчасового проживання з метою возз’єднання сім’ї для дитини громадянина третьої країни, або дитина іншого з подружжя, на отримання тимчасового проживання повинен дати дозвіл і один з батьків дитини , якому не було надано опіку над дитиною.

Тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї видається до закінчення терміну проживання громадянина третьої країни, щодо якого заявник претендує на право возз’єднання сім’ї. Тимчасове перебування для цієї мети може бути надано на термін до п’яти років. Громадянин третьої країни з проживанням, яке видано з метою возз’єднання сім’ї може займатись підприємницькою діяльність. У разі виконання умов, викладених у Законі про послуги з працевлаштування, може також і працювати.

До мети проживання, у даному випадку, додається документ з реєстрації актів цивільного стану.

 

Тимчасове проживання з метою виконання службових обов’язків цивільних підрозділів збройних сил

Тимчасове перебування з метою виконання службових обов’язків цивільних частин збройних сил видає поліція громадянину третьої країни, який належить до цивільної частини держави, яка його направляє і який знаходиться на службі таких збройних сил, терміном до п’яти років.

До мети проживання додається особистий наказ або колективний наказ для переміщення озброєних сил.

 

Тимчасове місце проживання особи, яка має статус словака, що проживає за кордоном

Посвідку на тимчасове місце проживання особі, яка має статус словака, що проживає за кордоном поліція може видати громадянину третьої країни, який отримав посвідчення закордонного словака. Дана посвідка на тимчасове проживання видається строком на 5 років. Громадянин третьої країни, якому було видано посвідку на тимчасове проживання як особі зі статусом словака, що проживає за кордоном має право займатись підприємницькою діяльністю а також працювати. Від осіб, які мають статус словака, що проживає за кордоном, не вимагається дозвіл на працевлаштування, ані висновок з Управління праці, соціальних справ та сім’ї  щодо зайнятості даної особи. Роботодавець зобов’язаний  заповнити та подати у відповідному управлінні праці, соціальних справ та сім’ї  інформаційну карту.

До мети проживання додається посвідчення закордонного словака.

 

Посвідка на тимчасове місце проживання особи, яка має статус довгострокового резидента в іншій державі-члені ЄС

Посвідка на тимчасове місце проживання особи, яка має статус довгострокового резидента в іншій державі-члені ЄС поліція може видати громадянину третьої країни, який:

 • займається підприємницькою діяльністю на території Словацької Республіки,
 • працевлаштований на території Словацької Республіки,
 • навчається в школі на території Словацької Республіки ,
 • займається діяльністю, яка відповідає особистій діяльності, або науковим дослідженням чи розробкам (як це передбачено в Законі про проживання іноземців),
 • є членом родини (чоловік, дружина, дитина) громадянина третьої країни і сім’я вже існувала в іншій державі-члені, яка громадянину третьої країни приділила статус довгострокового резидента.

До мети проживання додається підтвердження про довгострокове проживання, яке видане державою-членом ЄС, та трудовий договір, з обіцянкою в письмовій формі про прийняття громадянина третьої країни на роботу, підтвердження компетентного державного органу, школи або іншої акредитованої установи прo прийняття громадянина третьої країни на навчання або навчання за спеціальністю, або інший документ, що підтверджує здійснення конкретних видів діяльності або наукових досліджень і розробок.