експертні статті

Форми державної допомоги

 

Державна інвестиційна допомога є одним з визначальних чинників і стимулів для покращення бізнес-середовища. Обсяг і структура інвестицій з боку держави, без сумніву, є одними з основних чинників, що впливають на рішення вітчизняних та іноземних інвесторів у розміщенні своїх інвестицій. Без цих субсидій Словацька Республіка може втратити значні бізнес-об’єкти і таким чином сотні нових робочих місць. Компанії, що підтримуються цими інвестиціями, до тепер вже надали роботу більш ніж 54 000 людей і багатьом іншим в рамках субпостачальної мережі.

Важливість державної допомоги в основному відображає напрямок інвестицій в менш розвинених регіонах Словаччини – значні географічні відмінності і структурне та регіональне безробіття є одними з головних негативних особливостей економічного середовища Словаччини і тому є одним із важливих завдань держави заохочувати інвесторів, щоб вони свою нову операційну діяльність спрямовували просто в ці регіони, сприяли їхньому економічному розвитку і створенню нових робочих місць. Іншими позитивними результатами інвестиційної допомоги повинна бути можливість працевлаштування для випускників на ринку праці і загальний розвиток підприємницьких можливостей для місцевих компаній.

Інвестиційна допомога може бути надана міністерствами (економіки, транспорту, будівництва та регіонального розвитку, фінансів, праці та соціальних справ і сім’ї), Словацьким земельним фондом, а також муніципалітетом, вищою територіальною одиницею або організацією згідно з їхньою компетенцією. Ці внески можуть приймати тільки словацькі юридичні особи, які здійснюють інвестиції в Словацькій Республіці, працевлаштовують громадян Словацької Республіки і платять податки в Словаччині, незалежно від того, чи належить компанія вітчизняному або іноземному власнику.

Проекти, які можуть бути підтримані за рахунок інвестицій, діляться на чотири категорії: промислове виробництво, технологічні центри, стратегічні послуги та туризм. Кожна з цих категорій має певні специфічні умови, які повинні бути виконані для того, щоб підприємницький суб’єкт міг звернутися за допомогою. Одна з вирішальних умов для отримання допомоги полягає в досягненні певного мінімального рівня первинної інвестиції до прийнятних витрат і мінімального поділу нового обладнання.

Прийнятні витрати включають в себе матеріальні активи у вигляді землі, будівель, машин і технологічного обладнання, а також нематеріальні активи у вигляді патентів, ліцензій, прав, ноу-хау або непатентованих технічних знань. Прийнятними витратами можуть альтернативно вважатися і загальні витрати на заробітну плату для робочих місць, створених за рахунок інвестиційного плану протягом двох років. Прийнятні витрати варіюються в залежності від виду інвестицій, рівня безробіття в цьому регіоні і класифікації заявника (чи йдеться про велике або мале і середнє підприємство). Далі оцінюється і вплив на конкуренцію на місцевому рівні – компанія, що отримала допомогу, не може представляти конкуренції для компаній в цьому регіоні, але повинна працювати над залученням місцевих компаній до ланцюжка поставок.

Першим сегментом інвестиційної підтримки є промислове виробництво. Діяльність в цій категорії включає в себе формування нового бізнесу; розширення виробництва в існуючому підприємстві; диверсифікації виробництва існуючого підприємства або фундаментальні зміни у виробничому процесі існуючого підприємства. Цей інвестиційний проект повинен здійснюватися в одному місці і мусить виконувати умови для захисту навколишнього середовища. Мінімальна сума інвестицій в даному випадку залежить від розташування компанії – в округах з рівнем безробіття нижче, ніж в середньому по країні, мінімальний обсяг інвестицій має становити  10 млн. євро, а частка нових технологій на прийнятні витрати має становити принаймні 60%. У районах з рівнем безробіття вище, ніж в середньому по країні, інвестиції мають бути в розмірі 5 млн євро і 50% частки нових технологій. У районах з рівнем безробіття 35% вище, ніж в середньому по країні початкова інвестиція повинна становити не менше  3 млн. євро і частка нової техніки має становити 40%. Ще однією умовою є створення не менше 40 нових робочих місць (в найменш розвинених районах мінімально десять робочих місць). Для розширень існуючих підприємств необхідно зробити так, щоб збільшити обсяг виробництва, принаймні, на 15% в порівнянні з середнім показником за останні 3 фінансові роки. В рамках інвестиційної допомоги є також відмінність між великими підприємствами та малими і середніми підприємствами (МСП) – для МСП умови для отримання допомоги вигідніші, від них необхідна лише половина суми мінімальної інвестиції і для них може бути розмір виділеної інвестиційної допомоги на 20% вищим. Згідно зі Списком сертифікатів визначених інвестицій в інтересах суспільства до найуспішніших інвестицій в промислові компанії належать такі, наприклад, Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroen Slovakia, AU Optronics Slovakia.

Іншою категорією є технологічні центри, тобто місця, де одержувач виконує розробку та інновації високотехнологічної продукції, технологій і виробничих процесів. Мінімальна початкова сума інвестицій становить 500 000 євро (сума незмінна) і 50% придбаного майна повинні бути покриті за рахунок власного капіталу. Компанія повинна працевлаштувати не менше 70% працівників з вищою освітою і повинна створити принаймні 30 робочих місць. До прикладів технологічних центрів належать SAMSUNG Electronics Slovakia (виробництво, логістика, сервіс і центр розвитку), BSH Drives and Pumps (розширення технологічного центру для розробки електроніки) або CEMM THOME SK (розширення технологічного центру для розробки та дизайну інтер’єру легких транспортних засобів).

Центр стратегічних послуг – це місце, де одержувач надає послуги з високою доданою вартістю, місце, що сприяє зайнятості кваліфікованих фахівців в центрах розробки програмного забезпечення, експертних центрах, центрах підготовки модифікованих високих технологій і центрах підтримки клієнтів, при тому предметом діяльності, зокрема, є послуги в сфері фінансування, закупівлі, інформаційних технологій, людських ресурсів та обслуговування клієнтів. У цьому секторі повинна бути початкова інвестиція в розмірі принаймні 400 000 євро (сума не змінюється в залежності від місця розташування), компанія повинна працевлаштувати принаймні 60 співробітників з вищою освітою і створити не менше 40 нових робочих місць. До прикладів центрів стратегічних послуг належить Holcim Business Services.

У секторі туризму існує стратифікація внесків за рівнем безробіття в районі, в якому підприємницький суб’єкт хоче створювати бізнес. У районах з рівнем безробіття нижче, ніж в середньому по країні, мінімальний обсяг інвестицій становить 10 млн. євро, а частка нових технологій 40%, в округах з рівнем безробіття вище, ніж в середньому по країні, мінімальний обсяг інвестицій становить 5 млн. євро, а частка нових технологій 20%, в районах з рівнем безробіття, принаймні на 35% вище, ніж в середньому по країні, мінімальний обсяг інвестицій становить 3 мільйони євро, а частка нових технологій 20%.

Інвестиційна допомога може досягти максимального конкретного заданого значення, відповідно, інтенсивності інвестиційної допомоги (GGE) – відношення поточної вартості інвестиційної допомоги до поточної вартості прийнятних витрат. В окремих регіонах не може інтенсивність інвестиційної допомоги перевищити задане значення, а це 25% в Західній Словаччині (виключаючи Братиславський край) і 35% в Центральній та Східній Словаччині. Форми інвестиційної допомоги включають в себе гранти на придбання основних засобів і нематеріальних активів. Згідно зі Звітом про використання державної допомоги у вигляді інвестиційних стимулів та інвестиційної допомоги від 2011 року уряд Словаччини підтримав такою субсидією 40 інвестиційних проектів, і більшість з них було в Кошицкому краї (13 інвестиційних проектів) і Нітрянському краї (7 інвестиційних проектів).

Інший спосіб допомогти – це полегшення від прибуткового податку. У період 2002-2015 років цей вид допомоги склав 45% державної допомоги і був затверджений для 89 інвестиційних проектів на загальну суму понад 430 млн. євро, при чому більшість проектів було підтримано в Тренчинському краї (19 інвестиційних проектів), а також в Кошицькому краї (22 інвестиційні проекти).

             Третя форма допомоги – це внесок для створення нових робочих місць. У 2011 році допомога була затверджена для 44 інвестиційних проектів, більшість з них були затверджені в Кошицкому краї (11 проектів) і в Нітрянському краї (8 проектів). Остання форма інвестиційної допомоги – це передача нерухомого майна або обмін нерухомого майна за ціною нижче ринкової вартості активів.

У найближчі роки очікується будівництво заводу з виробництва автомобілів Jaguar Land Rover Slovakia в Нітрянському краї чи розширення технологічного центру для розробки внутрішніх компонентів для автомобілів Yanfeng Slovakia Automotive в Тренчинському краї, яким була затверджена інвестиційна допомога.