експертні статті

Тимчасове проживання з метою навчання

До іноземних студентів, які навчаються у словацьких вузах, ми уже якось звикли. Чи були це студенти, які навчалися в словацьких вузах у рамках програми надання допомоги країнам Ради економічної взаємодопомоги країнам, що розвиваються, або ж це студенти, які навчаються в словацьких вузах сьогодні в рамках різних програм обміну або на комерційній основі. Статистика за останній період показує, що кількість іноземних студентів в деяких вузах постійно зростає. Навчання цих студентів переважо відбувається англійською мовою.

Тим не менше, є студенти, які використовують в своїх інтересах той факт, що якщо студент вивчає програму навчання державною мовою, вивчаючи предмети при тих же умовах, що і словацькі студенти, то для нього навчання в Словаччині є безкоштовним. Цей варіант частіше використовується студентами із-за східного кордону. Тільки в 2016/2017 навчальному році понад 350 студентів з України подало заявку на навчання на різні ступені навчання у два найбільших університети в Кошицях.

Під час своєї адаптації у Словаччині вони стикаються з великою кількістю проблем, в тому числі з питанням про легалізацію їх перебування.

Як і інші види тимчасового проживання, проживання з метою навчання також регулюється Законом № 404/2011 в тексті закону про проживання іноземців та про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів з поправками.

Коло осіб, яким може бути наданий дозвіл на тимчасове проживання з метою навчання регулюється параграфом 24 вище названого Закону. Відповідно до його положень відділ поліції може надати дозвіл на проживання з метою навчання громадянину третьої країни, який:

– є учнем середньої школи,

– є слухачем мовної школи,

– є студентом університету.

– бере участь у мовній або фаховій підготовці до навчання в університеті, яка організована університетом в Словацькій Республіці.

Тимчасове проживання з метою навчання може бути надане громадянину третьої країни на період до шести років. Як правило, цей період визначається за стандартною тривалістю навчання, яка для окремих ступенів навчання визначається окремими факультетами (університетами) з точки зору акредитації їх навчальних програм. Студентам на першому ступені навчання (Бакалавр, Bc.) надається тимчасове проживання протягом трьох років, а студентам на другому ступені навчання (Магістр, Інженер, Mgr., Ing., …) надається тимчасове проживання протягом двох років. Виняток становлять лише спеціальності, такі як загальна медицина, стоматологія, де стандартна тривалість навчання становить шість років.

Як і з іншими типами проживання, щоб отримати дозвіл на проживання з метою навчання необхідне задокументоване підтвердження чотирьох основних фактів. До них відносяться:

– мета проживання,

– фінансове забезпечення проживання,

– підтвердження надання житла,

– несудимість.

Мета проживання

   При тимчасовому проживанні з метою навчання мета перебування може бути задокументована:

– підтвердженням від компетентного державного органу або школи про прийняття громадянина третьої країни на навчання,

– підтвердженням від організації, яка адміністративно забезпечує програми, затверджені Урядом Словацької Республіки або програми Європейського Союзу на основі договору з відповідним органом державної влади.

Підтвердження від державного органу або школи про прийняття громадянина третьої країни на навчання, як правило, додається у випадку, якщо заявник навчається в школі в Словацькій Республіці в якості звичайного учня/студента. Це так само відноситься як і до учнів середніх шкіл, так і до студентів вищих навчальних закладів. Це підтвердження, видане державним органом або школою, повинно відповідати певним вимогам. Однією з основних є те, що воно повинно бути підписане державним представником середньої школи (директором) або університету (деканом чи заступником декана відповідного факультету).

Підтвердження від організації, яка адміністративно забезпечує програми, затверджені Урядом Словацької Республіки або програми Європейського Союзу на основі договору з відповідним органом державної влади додається особливо в тих випадках, коли студенти приходять на навчання у рамках різних програм, що фінансуються Європейським Союзом (наприклад, ERASMUS+ і т. п.) або у рамках програм, що фінансуються урядом Словацької Республіки (наприклад, SAIA). Оскільки йде мова про іноземних студентів та міжнародні програми, то часто на практиці трапляється так, що ці документи видаються на іноземній мові (особливо англійською мовою), то потім вони не приймаються іноземною поліцією, тому що відповідно до закону всі документи мають бути представлені державною мовою або ж перекладені на словацьку мову перекладачем, який зареєстрований в списку експертів і перекладачів, що ведеться  Міністерством юстиції Словаччини.

Звичайно, ми повинні відзначити, що документи, які підтверджують мету перебування, повинні бути представлені в оригіналі.

Фінансове забезпечення проживання

З огляду на те, що тимчасове проживання з метою навчання може надаватися і для осіб віком до 18 років, питанням про фінансове забезпечення має свою специфіку. Документом про фінансове забезпечення заявник засвідчує, що має достатньо коштів, щоб жити в Словаччині і те, що він не стане тягарем для соціальної системи Словацької Республіки.

При оформленні тимчасового проживання з метою навчання необхідно довести наступне фінансове забезпечення:

  • мінімально, 12-ти кратний прожитковий мінімум – який становить, принаймні 2377.08 євро (12 х 198.09 – прожитковий мінімум). Цією сумою доводиться достатня кількість коштів, щоб іноземець не став тягарем для соціальної системи Словацької Республіки. Ця сума, як правило, документально підтверджується випискою з банку про наявність дотатнього балансу на рахунку, який відкритий на ім’я громадянина третьої країни, що просить дозвіл на проживання. (Підтвердження може також бути і з банку країни громадянина, але таке підтвердження має бути перекладене на словацьку мову перекладачем, який зареєстрований в списку експертів та перекладачів, що ведеться Міністерством юстиції Словаччини.) Фінансове забезпечення в розмірі 12-кратного прожиткового мінімуму додають особи старше 18 років,
  • мінімально, 6-ти кратний прожитковий мінімум (половина) – 1188,54 євро додають особи у віці до 18 років.  Ця сума, як правило, документально підтверджується випискою з банку про наявність дотатнього балансу на рахунку, який відкритий на ім’я громадянина третьої країни, що просить дозвіл на проживання. У разі неповнолітніх, часто буває так, що фінансове забезпечення документально підтверджується випискою з рахунку, відкритого на ім’я одного з батьків або третьої особи. В цьому випадку необхідно надати нотаріально завірене письмове свідчення цієї особи, що забезпечує фінансове забезпечення заявнику для проживання. Якщо ця заява зроблена перед нотаріусом в чужій країні, необхідно забезпечити її  апостиль, тобто, відповідно завірити та зробити переклад на державну мову перекладачем, який зареєстрований в списку експертів і перекладачів, що ведеться  Міністерством юстиції Словаччини.

Забезпечення проживання.

Як уже зазначалося, дозвіл на тимчасове проживання з метою навчання має свої особливості і забезпечення проживанням – це дуже важливий аспект.

Наприклад, студенти, які будуть навчатися в університеті, не мусять надавати документи про забезпечення житлом. Цей факт, однак, також приносить певні наслідки, які часто студенти на ранній стадії просто не усвідомлюють. Якщо студент університету не надасть докази проживання, матиме у довідці про проживання записане в якості місця проживання – міську частину і, відповідно, може мати проблеми із запрошенням своїх близьких родичів (родичів по прямій лінії) в Словаччину. Студенти з України можуть  запросити своїх родичів по прямій лінії за допомогою нотаріально завіреного запрошення. На жаль, таке запрошення, в якому студент в документі на проживання не матиме зазначену точну адресу, не буде прийнято відповідним посольством чи консульством  Словаччини в Україні.

З іншого боку, це також має свої переваги. Гуртожитки часто видають підтвердження про надання житла лише на один навчальний рік і тому студентам видається документ про проживання тільки на той період, на який видане підтвердження. Якщо студент не надасть підтвердження, то документ про проживання буде виданий на весь період передбачуваного навчання.

В іншому випадку до підтвердження про надання житла застосовуються ті самі загальні правила, що й у випадку з іншими типами проживань.

Несудимість

У випадку надання документів, що доводять несудимість, існують виключення для певної групи студентів. Йдеться про школярів середньої школи, які, незважаючи на те, що мають більш ніж 14 років, не мусять доводити свою несудимість.

Рішення про надання дозволу на проживання

У випадку учнів/студентів компетентні органи мають 30-денний термін для прийняття рішення про надання або про відмову в дозволі на проживання з метою навчання. Цей період обчислюється з моменту надання, тобто подачі заяви до відповідного відділу іноземної поліції, який буде приймати рішення про надання дозволу. (У зв’язку з тим, що на момент початку навчального року є велика кількість заявників на тимчасове проживання з метою навчання, тому може бути так, що протягом 30 днів не буде вирішене питання заяви. Для учнів/студентів, які мають візу, це не велика проблема, тому що, якщо вони мають дійсну візу і виконали свої зобов’язання відповідно до Закону, то вони можуть навчатися без перешкод.)

Після надання тимчасового дозволу на проживання на території Словацької Республіки для студента-іноземця й інші зобов’язання, з яких ми вибрали:

– протягом 30 днів з моменту отримання підтвердження дозволу на проживання учень/студент повинен надати підтвердження відповідних медичних установ, що він не має захворювання, яке поставило б під загрозу здоров’я населення на території Словацької Республіки.