експертні статті

Правові форми підприємницької діяльності фізичних осіб

 

Фізичні особи можуть на території Словацької Республіки вести бізнес в основному двома формами, або в якості ремісників або разом з іншою фізичною особою. Найбільш поширена форма підприємницької діяльності фізичних осіб є дрібне підприємництво, яке регулює Закон № 455/1991 Код. про дрібне підприємництво (Закон про малий бізнес) з наступними змінами та доповненнями.

Ремеслом, відповідно до закону, вважається систематична діяльність, що проводиться самостійно, від свого імені, під свою власну відповідальність, з метою отримання прибутку і за умов передбачених цим Законом. Закон також містить негативне визначення, іншими словами, визначає види діяльності, які не вважаються ремеслом, такі як, наприклад, діяльність банків, страхових компаній, ветеринарів, адвокатів, податкових консультантів, уповноважених геодезистів і картографів та ін.

Умови ведення дрібного підприємництва

Займатися дрібним підприємництвом можуть, за умови дотримання положень встановленого закону, крім фізичних осіб також юридичні особи, допоки мають в якості суб’єкта підприємницьку діяльність, яка згідно закону вважається ремеслом. Займатися дрібним підприємництвом також може іноземна особа, тобто фізична особа, резидент або юридична особа, з місцем розташування за межами Словацької Республіки. Іноземні особи мають право займатися дрібним бізнесом на території Словацької Республіки в тих самих умовах і в тій самій мірі, що й словацькі суб’єкти, якщо спеціальне положення не встановлює інше.

Загальні умови для ведення дрібного підприємництва, які передбачає закон для фізичної особи – це досягнення 18-річного віку, правоздатність та бездоганність. У випадку словацької юридичної особи, ці умови виконуються статутним органом, на підприємстві або філії іноземної особи ці умови виконує керуючий підприємства або філії.

Особливими умовами для ведення дрібного підприємництва є професійна або інша кваліфікаціями, яку фізична особа (а у випадку юридичної особи – її уповноважений представник) має виконувати відповідно до Закону про малий бізнес або спеціального регулювання.

Фізична особа може почати здійснювати підприємницьку діяльність тільки після того, як отримає дозвіл на ведення підприємницької діяльності, так звану торгову ліцензію, що підтверджується свідоцтвом про надання торгової ліцензії та випискою з торгового реєстру. Торгову ліцензію можна використовувати на всій території Словацької Республіки.

Хто має намір займатися дрібним підприємництвом, повинен спочатку повідомити Управління ліцензування торгівлі, який йому, у випадку виконання встановлених законом умов, видасть торгову ліцензію. Функцію Управління ліцензування торгівлі виконує Окружне управління – відділ дрібного підприємництва. Територіальна приналежність управління визначається місцем проживання фізичної особи (у випадку юридичної особи – місцем розташування). Для іноземної особи  відповідний уряд по ліцензуванню знаходиться за адресою місця діяльності підприємства або філії іноземної особи, в разі кількох організаційних одиниць іноземна особа може обрати відповідне управління.

У тому випадку, якщо підприємець в предметі підприємницької діяльності зазначає кілька діяльностей, тоді на перше місце в повідомленні зазначається предмет бізнесу, який він вважає основним. До повідомлення завжди додає документи, що підтверджують факти, що містяться в ньому, наприклад, право власності або інше право на майно, яке вказує як адресу компанії, документ, що підтверджує професійну компетентність. Іноземна особа, додається до повідомлення довідку про несудимість особи, яка не є громадянином Словацької Республіки, якщо мова йде про керівника компанії або філії компанії іноземної особи, подає інший рівноцінний документ, виданий державними органами країни, громадянином якої він є або в якій він залишався певний час, визначений законом. Частиною торгового повідомлення є сплата адміністративного збору. Відповідно до закону № 145/1995 Код. про адміністративні збори з наступними змінами та доповненнями, поточна плата за декларування торгівлі встановлена на рівні 5 євро для кожної вільної торгівлі і 15 євро для кожного ремесла і в’язаної торгівлі. У разі електронної подачі плата не буде стягуватися.

Дозвіл на підприємницьку діяльність для фізичної особи виникає в день  повідомлення, в той самий день отримує статус підприємця.

Види промислів

Закон торгівлі розрізняє 3 види промислів :

а) вільні, для яких не потрібно мати професійну компетентність.

б) ремесельні, для яких закон передбачає, як умову ведення бізнесу-професійної компетентність, отриману шляхом навчання по спеціальності, яка підтверджується свідоцтво про навчання або іншим документом. Сюди належать такі промисли як, наприклад, цегляна кладка, столярство, слюсарство та ін.

в) в’язане ремесло, для якого закон передбачає, як умову ведення бізнесу-професійну компетентність отриману інакше. Сюди належать такі промисли як, наприклад, оптика, функціонування автошкіл, туристичні агентства і так далі.

З точки зору предмету підприємницької діяльності Закон про малий бізнес виділяє такі види промислів :

а) ринкові, напр., громадське харчування, роздрібна торгівля, оптова торгівля і ін.

б) виробничі, підприємець може на комерційній основі виготовляти обладнання, інструменти та вироби, призначені для виробництва кінцевого продукту, виконувати монтажні роботи, налаштування і обслуговування виробів та ін.

в) надання послуг, під чим слід розуміти, зокрема, забезпечення ремонту і технічного обслуговування речей, перевезення пасажирів і вантажів, а також інші види діяльності.

 

Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки регулярно оновлюваний список рекомендованих вільних промислів. Список ремісничих і в’язаних промислів безпосередньо визначає Закон про мале підприємництво в додатку.

Той, хто веде підприємницьку діяльність без дозволу на неї, яка є предметом вільної торгівлі уряд накладає штраф в розмірі до 1659 євро, у разі ремісничих або в’язаних промислів – до 3319 євро.

Торговий реєстр

Торговий реєстр містить набір даних про підприємців визначених Законом про малий бізнес. Введення, зміну, видалення даних виконують районні відомства – відділи малого бізнесу через інформаційну систему малого бізнесу, яка знаходиться у веденні Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Торговий реєстр включає в себе публічну і непублічну частини. Закрита частина складається в основному з особистих даних підприємця. Кожен має право вимагати від бюро витяг з публічної частини реєстру або підтвердження, що певних даних в реєстрі немає, після сплати адміністративного збору 3 євро. Дані в публічному розділі реєстру знаходяться у вільному доступі на веб-сайті.

  1. Асоціація фізичних осіб

Законодавче врегулювання підприємницької діяльності осіб в межах асоціації міститься в § 829 і наст. Закону №. 40/1964 Код. Цивільний кодекс з наступними змінами та доповненнями, який регулює Договір про асоціацію. Закон асоціації не надає правосуб’єктність, іншими словами, асоціації не мають прав і обов’язків. Тому асоціація як така не може бути учасником правових відносин, не може самостійно постати перед владою та іншими установами, тобто не є самостійним суб’єктом права.

Асоціацію можуть створити мінімально дві людини, на основі Договору про асоціацію, для яких закон не передбачає письмову форму, але з точки зору правової визначеності, однак, більш доречною є письмова форма. Основним призначенням договору є визначення назви асоціації та визначення цілей, для яких її засновано. Учасники асоціації зобов’язані розробляти заходи, спрямовані на досягнення мети асоціації. Також в договорі можна обговорити розподіл активів асоціації, визначити особу, відповідальну за бухгалтерію асоціації, підстави для виключення членів з асоціації та ін.

Договір також може визначити обов’язки членів асоціації надати певну суму грошей або інших речей (матеріали, вироби та ін.) для досягнення домовленої мети. Якщо при виконанні спільної діяльності асоціація набуває певні активи, вони стають спільною власністю всіх учасників, при чому їхні частки рівні.

Учасник може вийти з асоціації в будь-який час, а також на підставі серйозних обставин члена може бути виключений з асоціації, якщо договір не передбачає інше. Такий учасник має право на повернення речей, які він вніс до асоціації і право на сплату частки з активу асоціації відповідно до стану на дату виходу або виключення члена з асоціації.

Перевагою ведення підприємницької діяльності в асоціації є, наприклад, той факт, що асоціація не має вимоги про реєстрацію в будь-яких записах, членів асоціації не обмежує заборона конкуренції, вони не мають зобов’язання щодо внесків (тільки якщо це обумовлено в договорі) або необмежене число членів асоціації.