експертні статті

Податкова система та платіжна система

З моменту створення Словацької Республіки 1993 року в нашому суспільстві відбуваються значні зміни, невід’ємною частиною яких був також і процес трансформації економіки та переходу від централізованої планової до ринкової економіки. Своїм вступом в Європейський Союз в 2004 році перехід до ринкової економіки ще більше посилився. Затверджені ліберальні економічні реформи принесли з собою зміни до податкової політики держави, які, окрім іншого, означають, посилення інституту податків. Податки в ринковій економіці є одним з найбільших інструментів національної економічної політики і є найбільш важливими джерелами доходу державного бюджету.

Податкова система СР

Податкова система Словаччини включає в себе систему оподаткування, податкові органи, які сприяють ефективності податкового адміністрування тa особливу систему  інструментів та процедур, які дані органи застосовують щодо оподаткованого суб’єкту.

Поняття податку може бути визначене як грошова оплата незворотного характеру, який накладається відповідно до закону з метою оплати державних чи інших суспільних потреб, в заздалегідь встановлених розмірах та терміні оплати.

Податкова система СР отримала сьогоденну форму завдяки реформі в 2004 році. Принципи даної реформи були наступними:

 • перенесення податкового навантаження з прямих податків на непрямі, тобто, від оподаткування виробництва до оподаткування споживання,
 • скасування податку на спадщину та дарування,
 • введення більш низьких податкових платежем тa усунення всіх винятків, пільг і спеціальних режимів,
 • скасування прогресивного оподаткування доходів шляхом введення, так званого, плоского податку (цей принцип був порушений в останні роки, так як для фізичних осіб застосовується податкова ставка 19 % тa 25 %, а для юридичних осіб податкова ставка становить 21 %),
 • усунення спотворених елементів податкової політики,
 • усунення подвійного оподаткування.

Механізм системи оподаткування СР

Система оподаткування являє собою сукупність податків, що стягуються на території держави та в певний час. Її завдання полягає в забезпеченні доходів, які би покрили всі потрібні витрати держави. Система оподаткування Словацької Республіки є чинною від 1 січня 1993 і основою для неї послужили  принципи податкових систем розвинених країн з ринковою економікою. Найбільші зміни в податковому законодавстві відбулися в зв’язку з вступом Словаччини до Європейського Союзу в 2004 році, коли була стабілізована ситуація з непрямими податками.

Словацька податкова система в 2017 році в загальному складається із 9 законів про податки, які визначають 18 типів існуючих податків.

Податкова система СР складається з прямих податків, як платять суб’єкти  зі своїх доходів чи власності тa відводять їх безпосередньо державі, тa з непрямих податків, сплачуваних суб’єктами в ціні товарів або послуг, а також відводять їх через іншу особу.

Нинішню податкову систему Словаччини утворюють наступні податки:

 1. прямі податки
 2. податок на прибуток (пенсійний)
 3. податок на прибуток юридичної особи,
 4. податок на прибуток фізичної особи,
 5. податок на майно
 6. податок на транспортний засіб,
 7. місцеві податки
 • податок на нерухомість: земельний податок, податок на будівлі, податок на квартири,
 • податок на пса,
 • податок за використання громадського простору,
 • податок за проживання,
 • податок на торгові автомати,
 • податок на невиграшні гральні автомати,
 • податок на в’їзд і паркування автотранспорту в історичній частині міста,
 • податок на ядерне обладнання.
 1. непрямі податки
 2. податок на додану вартістьspotrebné dane
 3. податок на електроенергію,
 4. податок на вугілля,
 5. податок на природний газ,
 6. податок на тютюнові вироби,
 7. податок на мінеральне масло,
 8. податок на алкогольні напої.

 

 1. Прямі податки
 2. Податок на прибуток

Податок на прибуток належить до групи прямих податків, якими оподатковуються прибутки фізичних та юридичних осіб. Він регулюється Законом № 595/2003 Зб.з. про податок на прибуток та внесеними до нього поправками (далі „закон про податок на прибуток“). Разом з податком на додану вартість є одним з найбільш важливих доходів державного бюджету СР.

У Словаччині цей податок в останні роки зазнав багато змін. До змін в закон про податок на прибуток в 2012 році відбулося оподаткування усіх видів прибутку фізичних та юридичних осіб єдиною лінійною податковою ставкою в розмірі 19 %. В даний час розмір податкової ставки з прибутку фізичних осіб є 19 % з тієї частини податкової бази, що не перевищує 176,8 рази суми поточного рівня прожиткового мінімуму, який в 2017 році становить 35 022,31 євро тa 25 % з тієї частини податкової бази, яка дану суму перевищує. У випадку податків на прибуток юридичних осіб ставка встановлюється в розмірі 21 % від податкової бази, зменшеної на податкових збитків. Для фізичних та юридичних осіб використовується також і 35 % податкова ставка з конкретної податкової бази, обчисленої з частки прибутку, що походить від платників податків з держав, з якими не укладено угоду.

 1. Податок на майно
 2. Податок на транспортний засіб

Податок на транспортний засіб регулюється Законом № 361/2014 Зб. з. про податок на транспортні засоби і про внесення змін та доповнень до деяких законів, при цьому предметом податку є транспортний засіб, яке в оподаткований період використовується для бізнесу чи здобуття доходів від бізнесу тa водночас зареєстроване в Словацькій Республіці.

 1. Місцеві податки

Місцеві податки регулюються Законом № 582/2004 Зб. з. прo місцеві податки тa місцевий збір за комунальні відходи тa дрібне будівельне сміття з внесеними до нього поправками. Місцеві податки  регулюються муніципалітетом згідно загальнообов’язкових постанов, в яких встановлено податкові ставки, зниження податків чи звільнення від податків.

 

 1. Непрямі податки
 2. Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (далі „ПДВ“) є універсальним непрямим податком і основним джерелом доходів державного бюджету СР. Введення цього податку в податковій системі Словаччини відображає зусилля Словаччини долучитись до участі в економічних і правових структурах європейської інтеграції. Значну роль при його введені також виконали і переваги режиму оподаткування даним податком, оскільки до основних переваг оподаткування податком на додану вартість належить нейтральний вплив податку, прозорість оподаткування та запобіжні заходи проти ухилення від сплати податків.

В законодавстві ПДВ регулюється Законом № 222/2004 Зб. з. Про податок на додану вартість та внесеними до нього поправками (далі „закон про ПДВ“). Він пристосований до законодавства ЄС, яке передбачає застосування даного податку в директиві Ради (ЄС) № 2006/112/ES від 28 листопада 2006 про спільну систему податку на додану вартість.

Відповідно до закону про o ПДВ предметом даного податку є:

 1. Постачання товару за еквівалентну вартість в межах країни, здійснене оподаткованою особою, яка виступає в якості оподаткованої особи,
 2. Надання послуг (постачання послуг) за еквівалентну вартість в межах країни здійснене оподаткованою особою, яка виступає в якості оподаткованої особи,
 3. Придбання товару за еквівалентну вартість в межах країни від іншої держави-члена Європейського Союзу,
 4. Ввезення товарів в країну.

В даний час базова ставка ПДВ на товари та послуги становить 20% від податкової бази. Знижена ставкa в розмірі 10 % від податкової бази застосовується до окремих харчових, друкованих тa фармацевтичних товарів.

 1. Акцизні збори

Акцизні збори належать до непрямих податків, але вони не носять універсальний характер. Застосовуються тільки до певних видів товарів, при цьому, мова часто йде про ті, споживання яких негативно впливає на здоров’я людини або  які мають шкідливий вплив на навколишнє середовище. При виборі асортименту товарів беруться до уваги фіскальні інтереси держави, а також вплив споживання даних товарів в соціально очікуваному напрямку.

В даний час в Словаччині в законодавстві акцизні збори регулюються наступними правовими нормами:

 1. Закон № 609/2007 Зб. з. прo акциз на електроенергію, вугілля і природний газ з внесеними до нього поправками,
 2. Закон № 106/2004 Зб. з. прo акциз на тютюнові виробки з внесеними до нього поправками,
 3. Закон № 98/2004 Зб. з. прo акциз на мінеральну олію з внесеними до нього поправками,
 4. Закон № 530/2011 Зб. з. прo акциз на алкогольні напої з внесеними до нього поправками.

Платіжна система СР

Платіжна система Словаччини включає в себе сукупність зборів, юридично та організаційно впорядковані системи органів, які забезпечують зберігання, збір тa вимагання платежів, сукупність методів та інструментів, які ці органи застосовують щодо суб’єктів з платіжними обов’язками.

Поняття платежу можна визначити як грошовий платіж, встановлений законом, який стягують за діяльність державних та інших суспільних суб’єктів, що виконується з ініціативи платника податків в заздалегідь встановлених термінах та заздалегідь домовленому розмірі.

Механізм платіжної системи СР

Відповідно до ст. 59 п. 1 Конституції СР ділимо платежі на державні та місцеві. Вирішальним критерієм даного розподілу є той факт, чи джерелом доходів являється державний бюджет чи бюджет місцевого самоврядування. Окрім зазначених зборів застосовуються й інші платежі, які визначаються як збори, але являються доходом державних та громадських організацій та установ. Мова йде про збори, які мають характер санкцій, екологічного чи дисциплінарного характеру наприкл., ліцензійний збір або плата за забруднення повітря.

В даний час платіжну систему Словаччини утворюють наступні збори:

 1. Державні платежі
 2. адміністративні,
 3. судові,
 4. плата за обслуговування.
 5. Місцеві платежі

На сьогодні існує вже тільки один місцевий збір за побутові відходи тa дрібне будівельне сміття.

 1. Збір державних та громадських органів та установ.