експертні статті

Визнання документів про освіту

З проблемою визнання документів про освіту останнім часом зустрічаємося щоразу частіше. Багато словацьких дітей навчається за кордоном і після закінчення навчання, або його частини хотіли би працювати, або навчатись в Словаччині. Те саме стосується й іноземців, які навчались в зарубіжній школі і хотіли би продовжувати навчатись чи працювати в Словаччині. Саме це визначає розподіл оцінювання рівня освіти (документів про освіту) із зарубіжжя. Ними є зазвичай:

 • оцінювання рівня освіти за кордоном для медичних страхових компаній, соціальної страхової компанії, роботодавців тощо.
 • академічне визнання документів про освіту

Оцінювання рівня освіти за кордоном для медичних страхових компаній, соціальної страхової компанії, роботодавців тощо

Оцінювання рівня освіти для цієї мети можна визначити як перевірку компетентності освітньої установи, яка знаходиться за кордоном, чи навчання в освітній установі за кордоном своїм обсягом та рівнем знаходиться на рівні навчання середньої школи чи вищого навчального закладу Словацької Республіки або ж, чи навчання в освітній установі за кордоном своїм обсягом та рівнем знаходиться на рівні іншого навчання в середній школі чи вищого навчального закладу Словацької Республіки.

В цьому випадку рішення про результати оцінювання Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки видає на вимогу інших органів та організацій, таких як управління праці, соціальних справ та сім’ї, соціальна страхова компанія, медичні страхові компанії, роботодавці тощо. Дане рішення, як правило, використовується в якості основи для інших рішень (наприклад, в питанні щодо права отримання виплати на дитину, пенсія сиротам, сплата страхових внесків, застосування податкового бонусу та інше).

З метою зниження адміністративного навантаження Центр з визнання документів про освіту видав список визнаних університетів в ЄС, ЄЕЗ та Швейцарії. Цей список оновлюється і доступний на веб-сайті Центру з визнання документів про освіту Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту. На підставі рішення цього центру навчання  на визнаних університетах, вказаних у цьому списку, вважається рівноцінним навчанню в університетах Словацької Республіки, і тому вважається комплексною підготовкою дитини на професію.

У випадку, якщо школа не знаходиться в цьому списку, або якщо дитина навчається в середній школі, чи іншому навчальному закладі, подається заява про оцінювання рівня освіти, на основі якої Міністерство видає про рівноцінність навчання за кордоном з точки зору комплексної підготовки для майбутньої професії.

Академічне визнання документів про освіту

Академічне визнання, або визнання з метою продовження навчання означає визнання досягнутого рівня освіти з метою продовження навчання в наступному рівні. Сам процес визнання документів про освіту з метою продовження навчання ділиться з точки зору досягнутого рівня освіти тa відповідно до того, чи має Словацька Республіка з державою, документ про освіту якої оцінює, укладену двосторонню угоду.

За досягнутим рівнем освіти можна виділити визнання навчання в початкових і середніх школах, яке виконується згідно Закону № 245/2008 Зб. з. про виховання та освіту (освітній закон), а також про внесення змін до деяких законодавчих актів з поправками.

У випадку, якщо дитина навчається за кордоном протягом його обов’язкового шкільного відвідування, рішення про визнання цього навчання приймає директор школи в Словаччині. На основі заяви учня або його законного представника будуть проведені екзамени перед комісією, зміст і обсяг яких визначатиметься директором. Екзамени перед комісією виконуватиме також учень, який не подав заяву на їх складання. Після проведення екзаменів перед комісією вирішується, до якого класу буде учень направлений.

У випадку, якщо результати навчання були класифіковані, Центр з визнання документів про освіту їх переводить відповідно до словацької шкали класифікації.

Визнання закінченої освіти в початкових і середніх шкіл з метою продовження навчання в середній школі чи університеті в Словацькій Республіці (нострифікація) здійснюється в районній адміністрації  обласного центру.

До заяви додаються, зокрема:

 • копія документа, що посвідчує особу,
 • завірена копія документу про закінчену освіту,
 • виписка/додаток предметів та складених екзаменів,
 • підтвердження визнаної середньої школи про обсяг практичної підготовки, якщо йдеться про середню професійну освіту або повну середню професійну освіту,
 • завірення справжності підпису та відбитку печатки школи на документі про закінчену освіту з держави походження органом компетентним для його завірення, якщо міжнародним договором не передбачено інше,
 • підтвердження оплати адміністративного збору.

Процес починається днем надходження заяви до компетентного районного органу  обласного центру. Районна адміністрація визначає, чи заява є комплексною, у випадку, якщо вона відповідає усім вимогам, рішення про визнання триває до 2 місяців, відповідно, невизнання , або ж шляхом проведення диференціального екзамену.

Визнання частини навчання в університетах, як правило, здійснюється згідно внутрішніх правил університету, де заявник надає результати свого навчання за кордоном.

Визнання закінченої освіти в університетах іншої державі-члені або третій країні з метою продовження навчання визначається наступним:

 • визнаний університет в Словацькій Республіці, який здійснює навчальні програми в однакових навчальних дисциплінах або в суміжних навчальних дисциплінах, як зазначено в документі про освіту, або
 • Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки (далі «Міністерство освіти»), якщо в Словацькій Республіці немає університету, який здійснює навчальні програми в однакових навчальних дисциплінах або в суміжних навчальних дисциплінах, як зазначено в документі про освіту,
 • Міністерство оборони Словацької Республіки, якщо йдеться про документ про освіту, виданий військовим вищим навчальним закладом, або
 • Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки, якщо йдеться про документ про освіту, виданий поліцейською академією.

Процес починається днем надходження комплексної заяви вищого навчального закладу, відповідно, компетентному міністерству. Протягом двох місяців з моменту подання заяви відповідний вищий навчальний заклад, або міністерство приймуть рішення про визнання, або відхилення заяви або ж заявнику буде приділено диференційний екзамен.

У випадку, якщо Словацька Республіка з державою-членом або третьою країною уклала міжнародну угоду про взаємне визнання рівноцінності документів про освіту, якою Словацька Республіка пов’язана,  в даному випадку документ про початкову, середню або вищу освіту визнається автоматично. До цих держав належить також і Україна. У разі автоматичного визнання документів процедура набагато простіша та пришвидшена.

Професійне визнання документів про освіту тa професійної кваліфікації

Професійне визнання документів про освіту це визнання рівня освіти з метою виконання професії. На практиці існують нерегульовані і регульовані професії.

Нерегульовані професії це професії, для виконання яких не існує вимог на кваліфікацію, або ж ці вимоги носять занадто загальний характер і з тієї причини неможливо порівняти досягнутий рівень освіти за кордоном з вимогами кваліфікації в Словаччині. Це причина, через яку визнання не є потрібне. У даному випадку визнання документів про освіту здійснюється так, як при академічному визнанні документів про освіту.

Регульовані професії це професії, професійна діяльність,чи сукупність професійних діяльностей, на виконання яких вимагається дотримання певних кваліфікаційних вимог, передбачених спеціальними нормами, окрім загальної кваліфікаційної вимоги, якою є досягнутий рівень освіти. Йдеться, зокрема,  про оцінювання навчання соціальних, економічних і юридичних наук. Це стосується також визнання рівня освіти для виконання медичних професій. Дана проблематика, однак, є достатньо обширною та складною, що могла б бути предметом окремої статті.