експертні статті

Фінансова система Словацької Республіки

 

Фінансова система Словаччини – це сукупність фінансових органів, регулюючих органів, їх взаємовідносин та відносин щодо інших суб’єктів, наприклад, влади. З економічної точки зору кожна фінансова система включає такі основні складові: фінансові ринки, фінансові органи, фінансові інструменти, фінансові операції та кредиторів і боржників.

Система фінансових органів складаються з:

 1. органів банківської системи,
 2. органів державного фінансового управління,
 3. спеціалізованих фінансових органи та установ.

 

 1. Органи банківської системи

Словацький банківський сектор є однією з галузей, які протягом останніх 20 років зазнали найбільш динамічних процесів внутрішніх змін. Їх метою було формування стандартного конкурентного середовища на ринку банківських продуктів та функціонування фінансового ринку на основі ринкових принципів. Наступні зміни були пов’язані з вступом у Європейський Союз та подальшим прийняттям валюти євро з 1 січня 2009 року.

Органи банківської системи, зокрема, виконують завдання, що стосуються валюти та грошового обігу, надання кредитів та позик, приймання вкладів від громадськості та у сфері валютної економіки.

До органів банківської системи Словацької Республіки належать:

а) Національний банк Словаччини,

б) Комерційні банки,

в) Експортно-імпортний банк СР.

 

а) Національний банк Словаччини (НБС)

НБС – це незалежний центральний банк СР, який був створений згідно із законом № 566/1992 Зб. про Національний банк Словаччини в наступних редакціях. НБС є частиною Європейської системи центральних банків, а з 1 січня 2009 року також й Євросистеми. На фінансовому ринку Національний банк Словаччини сприяє стабільності фінансової системи в цілому, а також безпечному і надійному функціонуванню фінансового ринку з метою підтримки довіри фінансового ринку, захисту клієнтів і дотримання правил економічної конкуренції.

У співпраці з Європейським центральним банком та іншими центральними банками країн єврозони основною його метою є підтримка цінової стабільності в єврозоні.  Завданням Національного банку Словаччини у  межах Євросистеми є сприяти забезпеченню:

 • валютної політики,
 • валютних операцій і валютних резервів,
 • випуску євро банкнот та монет,
 • платіжного обороту,
 • збору та узагальнення статистичних даних,
 • міжнародного співробітництва,
 • взаємної співпраці та підтримки центральних банків,
 • фінансової стабільності в єврозоні.

Сфера компетенцій НБС включає в себе також:

 • сприяння безперервному функціонуванню платіжних та розрахункових систем, керування, координація та забезпечення грошового обігу, платіжного обороту та розрахунку бази даних платіжного обороту, забезпечує їх безперебійну та економічну роботу,
 • збереження валютних резервів, розпорядження ними та проведення валютних операцій згідно зі спеціальними правилами, що застосовуються до операцій у Євросистемі,
 • здійснення нагляду за фінансовим ринком, тобто здійснення нагляду за банками, філіями закордонних банків, дилерами із цінних паперів, інвестиційними посередниками, фондовими біржами, керівними компаніями, пайовими інвестиційними фондами та підприємствами колективного інвестування, страховими компаніями, перестрахувальними компаніями, додатковими пенсійними компаніями та іншими контрольованими суб’єктами на словацькому фінансовому ринку.

 

б) Комерційні банки

Сьогодні у Словаччині функціонує 27 комерційних банків, які мають тут юридичну адресу я або ж про філії закордонних банків, що функціонують у Словаччині.

Відносини, пов’язані зі створенням, організацією, управлінням, підприємництвом і припиненням діяльності банків, що мають юридичну адресу на території Словаччини і відносини, пов’язані з функціонуванням іноземних банків у Словаччині всебічно регулююється законом № 483/2001 Зб. з. Про банки та про зміну і доповнення деяких законів в наступних редакціях (надалі „закон про банки“).

У вищевказаному законі банк визначають як юридичну особу, що має юридичну адресу на території Словацької Республіки, створену у формі акціонерного товариства, яка приймає депозити і надає кредити. Філія іноземного банку – це філія, яка є організаційною складовою іноземного банку, розташованого на території Словацької Республіки, і який безпосередньо здійснює, зокрема, приймання депозитів та кредитування. Умовою є, щоб конкретна юридична особа мала видану банком на здійснення цієї діяльності ліцензію.

Відповідно до закону про банки банківська ліцензія – це ліцензія на створення банку або створення філії іноземного банку та на здійснення цим банком або філією іноземного банку банківської діяльності в обсязі, визначеному цією ліцензією.

Згідно із законом про банки, окрім приймання депозитів та кредитування банк може здійснювати, якщо це зазначено у банківській ліцензії, також таку банківську діяльність:

 • надання платіжних послуг і розрахунків,
 • надання інвестиційних послуг, інвестиційної діяльності і допоміжних послуг та інвестиції у цінні папери за свій рахунок,
 • бізнес-діяльність за власний рахунок з фінансовими інструментами грошового ринку в євро та іноземній валюті, із золотом, в тому числі валютно-обмінна діяльність, з фінансовими інструментами капітального ринку в євро або іноземній валюті, з монетами із дорогих металів, пам’ятними банкнотами і монетами, колекційними монетами, листами банкнот та циркуляційними монетами,
 • управління дебіторською заборгованістю клієнта на його рахунку, в тому числі консультаційні послуги,
 • фінансовий лізинг,
 • надання гарантій, відкриття та підтвердження акредитивів,
 • надання консультаційних послуг у сфері бізнесу,
 • випуск цінних паперів, участь у випусканні цінних паперів і надання пов’язаних послуг,
 • фінансове посередництво,
 • зберігання речей,
 • оренда сейфів,
 • надання банківської інформації.

 

в) Експортно-імпортний банк СР

Ексімбанк СР виник на основі закону № 80/1997 Зб. з. Про експортно-імпортний банк Словацької Республіки в наступних редакціях. Цей суб’єкт має особливе положення у межах банківської системи, оскільки він не є банком, страховою чи перестрахувальною компанією, і не створений для  бізнес цілей.

Ексімбанк СР підтримує зовнішньоторговельні операції експортерів та імпортерів з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг та сприяння взаємному економічному обміну між Словацькою Республікою та закордонням. Для виконання зазначених завдань відповідно до вище вказаного закону він повинен виконувати наступні види діяльності:

 • фінансування експортних кредитів
 • фінансуванн імпортних кредитів,
 • страхування експортних кредитів,
 • перестрахування експортних кредитів,
 • надання гарантій,
 • інші види діяльності.

 

 1. Органи державного фінансового управління

До органів державного фінансового управління  належать:

а)  Міністерство фінансів СР

 • центральний орган державного управління у сфері фінансів, податків та зборів, митної справи, фінансового контролю, внутрішнього та урядового аудиту,
 • забезпечує формування і здійснення політики у сфері фінансів, податків та зборів, митної справи, фінансового контролю, внутрішнього та урядового аудиту,
 • забезпечує здійснення державного управління у питаннях управління державними фінансовими активами та пасивами СР, іпотечного кредитування, системи будівельних заощаджень і виконання державного нагляду за діяльністю Експортно-імпортного банку Словацької Республіки.

б) Фінансова дирекція СР

 • орган державного управління у сфері податків, зборів та митної справи,
 • керує та контролює податкові інспекції та митні установи,
 • розробляє концепції розвитку державного управління.

в) Кримінальний департамент фінансового управління

 • забезпечує та виконує завдання у сфері виявлення та розслідування злочинів, скоєних у зв’язку з порушенням фінансових правових норм.

 

 1. Спеціалізовані фінансові органи та установи.

До спеціалізованих фінансових органів та установ належать:

а) страхові органи,

Відповідно до закону № 39/2015 Зб.з. про страхування і про внесення змін та доповнень до деяких законів у наступних редакціях до страхових органів належать:

 • страхові компанії, які здійснюють страхування, тобто прийняття страхових ризиків, оцінку та управління страховими ризиками, управління договорами страхування, створення технічних резервів та утримання необхідного рівня платоспроможності, ліквідування страхових випадків, забезпечення виконання страхових договорів, надання асистентських послуг та
 • перестрахувальні компанії, які здійснюють перестрахувальну діяльність, тобто прийняття страхових ризиків, оцінювання ризиків та керування ними, управління договорами перестрахування, створення технічних резервів та утримання необхідного рівня платоспроможності, забезпечення виконання договорів перестрахування, надання консультаційних послуг у сфері страхування.

б) валютні органи,

Згідно із законом № 202/1995 Зб.з. Закон про валюту в наступних редакціях валютними органами є:

 • Міністерство фінансів СР, яке виконує свої обов’язки відповідно до наведеного закону щодо інших міністерств та інших центральних органів державного управління, бюджетних організацій та державних бюджетних установ, цільових державних фондів, юридичних осіб, створених за спеціальним законом, які є своїми фінансовими відносинами пов’язані з державним бюджетом Словацької Республіки, та щодо населених пунктів і ними створених бюджетних та державних бюджетних організацій, та
 • Національний банк Словаччини, який виконує повноваження відповідно до вищевказаного закону стосовно інших жителів і нерезидентів.

в) Державна казначейська служба,

г) Агентство з питань управління заборгованістю та ліквідністю,

      ґ) Управління з питань фінансового ринку,

д) інші суб’єкти фінансового ринку

 • будівельні ощадбанки,
 • додаткові пенсійні компанії,,
 • управлінські компанії,
 • фондова біржа,
 • дилер цінних паперів.