експертні статті

Синя карта

Одним із типів тимчасового місця на проживання на території Словаччини згідно Закону № 404/2011 Зб. з. про проживання іноземців з поправками є так звана „синя карта“. Відповідно до цього Закону синя карта дозволяє громадянину третьої країни в’їжджати, перебувати, працювати, виїжджати тa повторно в’їжджати на територію Словацької Республіки протягом періоду, на який вона була видана.

В першу чергу цей тип тимчасового проживання призначений для громадян третіх країн, які б на території Словацької Республіки повинні були виконувати висококваліфіковану роботу. Згідно намірів законодавства синя карта повинна б була полегшити доступ до ринку праці Словацької Республіки.

З цією ціллю синю карту поліція може видати на термін, що не перевищує трьох років. Цей час визначається тривалістю трудових відносин, який вказаний в трудовому договорі заявника з роботодавцем на території Словацької Республіки, або згідно обіцянки роботодавця про прийняття громадянина третьої країни на роботу, яке відповідає висококваліфікованій роботі. Договір повинен бути укладений, aбo обіцянка повинна бути дана щонайменше на один рік. У випадку, якщо тривалість трудових відносин є меншою, ніж три роки, орган поліції видає синю карту на період тривання трудових відносин, який подовжено на три місяці.

Згідно чинного законодавства висококваліфікована зайнятість визначається як робота, яка вимагаєe вищу професійну кваліфікацію, підтвердженням якої є документ про вищу освіту. Крім того, повинні бути виконані наступні умови:

  • валова щомісячна заробітна плата повинна становити щонайменше 1,5 розміру середньої валової щомісячної заробітної плати у відповідній галузі економіки Словацької Республіки протягом календарного року, що передував року, в якому було подано заяву. Фактичний розмір середньої валової щомісячної заробітної плати плати у відповідній галузі економіки Словацької Республіки можна перевірити на веб-сайті Управління статистики Словацької Республіки,
  • вища професійна кваліфікація – додається диплом вищого навчального закладу, або рішення про визнання диплому про освіту громадянина третьої країни,
  • трудові відносини повинні бути укладені строком принаймні на один рік.

Згідно Закону про послуги з працевлаштування роботодавець, який зацікавлений прийняти на роботу громадянина третьої країни на вакансію, що відповідає висококваліфікованій роботі,  зобов’язаний місцевому компетентному управлінню праці повідомити про вільну вакансію. Місцева юрисдикція визначається за місцем роботи громадянина третьої країни. Про дану вакансію повинно повідомити щонайменше 30 робочих днів перед подачею заяви на тимчасове місце проживання у відповідному відділенні імміграційної поліції. У повідомленні роботодавець зобов’язаний вказати, що йдеться про вакансію на роботу, яка відповідає висококваліфікованій роботі, а також зазначити, що на дану вільну вакансію він зацікавлений прийняти громадянина третьої країни.

Заяву на отримання синьої карти громадянин третьої країни може подати так само як і в випадку інших типів тимчасового проживання у представницькому органі Словацької Республіки (посольство/консульство) в державі, громадянином якої він є, або якщо в цій державі нема представницького органу Словацької Республіки, тоді в представницькому органі, який територіально охоплює територію країни, громадянином якої він є. У випадку, якщо громадянин третьої країни на законних підставах перебуває на території Словацької Республіки, дану заяву може подати і в органах поліції. Якщо заявник являється власником синьої карти, яка видана іншою державою-членом ЄС, особа може подати заяву на отримання синьої карти в Словацькій Республіці протягом 30 днів з моменту в’їзду на її територію. Заяву на отримання синьої карти потрібно подати згідно усіх правил, в іншому випадку вона не буде прийнята.

Заява повинна супроводжуватися наступними документами:

  1. заповнена форма „Заява на отримання тимчасового місця проживання“, яка повинна бути заповнена на словацькій мові,
  2. 2 х фотографії обличчя , що демонструють його поточну форму, розмірами 3 x 3,5 см,
  3. дійсний проїзний документ,
  4. документи, що підтверджують мету перебування:

– трудовий договір на вакансію, яка відповідає висококваліфікованій роботі, або обіцянка в письмовій формі роботодавця на прийняття громадянина третьої країни в трудові відносини на дану вакансію, яка відповідає висококваліфікованій роботі,

– документ, що підтверджує вищу професійну кваліфікацію – диплом вищого навчального закладу, закріплений апостилем тa офіційно перекладений на словацьку мову і рішення про визнання документу про освіту, яке було видане Центром на визнання документів про освіту Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки. У випадку, якщо мова не йде про регульовану професію, можна додати рішення вищого навчального закладу в Словаччині, який здійснює навчальну програму в тій же або суміжній галузі як зазначено в документі про освіту, який подає заявник для отримання синьої карти.

  1. довідка про несудимість:

– довідка про несудимість громадянина третьої країни тієї держави, громадянином якої він є. Водночас, необхідно додати довідку про несудимість з держави, в якій протягом останніх трьох років цей іноземець перебував більш ніж 90 днів протягом 6 місяців поспіль.

– у випадку громадян України необхідно додати довідку про несудимість на території Криму, міста Севастополя, Донецької та Луганської області. До цього додається офіційна заява про істинність показань, зроблену перед компетентним українським органом (нотаріус).

Довідка про несудимість повинна бути скріплена апостилем якщо держава, яка даний документ видала, є учасником Гаазької конвенції що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція прo апостиль). У кожній з цих країн є відповідний компетентний орган, де дане засвідчення здійснюється. У випадку, якщо ця держава не є учасником Конвенції вимагається вище засвідчення даного документу, так звана консульська суперлегалізація. І ці документи повинні бути перекладені на словацьку мову перекладачем, який зареєстрований в списку експертів, перекладачів, що ведеться Міністерством юстиції Словацької Республіки.

  1. документи, що підтверджують забезпечення житлом:

– договір про оренду житлового простору тa документ, що підтверджує право власності на дану нерухомість,

– офіційна заява про істинність показань власника (власників) нерухомості, що забезпечить іноземцеві проживання в нерухомості, власником якої він являється тa документ, що підтверджує право власності на дану нерухомість,

– документ про право власності на нерухоме майно, призначене для проживання (якщо власником є іноземець, що подає заяву для отримання тимчасового місця проживання),

– підтвердження з місця проживання, що протягом перебування іноземця на території Словацької Республіки  буде надано іноземцю проживання.

Довідка про несудимість та документи, що підтверджують місце проживання не повинні перевищувати строку 90 днів на момент подачі заяви.

Збір за подачу заяви  на отримання синьої карти становить 166,50 євро (відповідно, 170 євро, якщо заява подається через представницький орган за кордоном). Поліція приймає рішення про заяву на отримання синьої карти протягом 30 днів з моменту подачі заяви.

Після рішення прo тимчасове проживання іноземець зобов’язаний протягом 30 днів з моменту отримання підтвердження місця проживання подати до органу поліції підтвердження про те, що в нього нема захворювання, яке поставило б під загрозу здоров’я населення в Словацькій Республіці. Дане підтвердження видають спеціалізовані клініки інфектології тa дорожньої медицини.

У випадку, якщо заявник додав до заяви тільки обіцянку роботодавця, громадянин третьої країни повинен надати протягом 30 днів з моменту отримання підтвердження місця проживання поліції також копію трудового договору.