експертні статті

Посвідка на тимчасове проживання з метою працевлаштування – працевлаштування громадян третіх країн

Посвідка на тимчасове проживання громадян третіх країн з метою працевлаштування в Словацькій Республіці здійснюєтьс здійснюється за допомогою багатьох правових норм. Останні можна розділити на дві групи. До першої належать закони, які регулюють окреме працевлаштування іноземців на території Словацької Республіки. До другої групи належать правові норми, які регулюють  питання проживання громадян третіх країн в Словацькій Республіці, якщо метою їх проживання є саме працевлаштування.

Найбільш важливим є Закон № 5/2004  Зб. з. прo послуги з працевлаштування з поправками до нього (далі „Закон про послуги з працевлаштування“). Відповідно до цього Закону роботодавець може приймати на роботу громадянина третьої країни, який:

 • є власником синьої карти Європейського Союзу,
 • отримав посвідку на тимчасове проживання на основі підтвердження щодо можливості отримання вільної вакансії, виданого відповідним Управлінням праці, соціальних справ та сім’ї (УПСС)
 • отримав дозвіл на працевлаштування тa тимчасове проживання з метою працевлаштування (в Законі про проживання іноземців виділяють певні випадки, коли не вимагається проживання протягом 90 днів з моменту початку проживання на території Словацької Республіки),
 • отримав дозвіл на працевлаштування тa посвідку на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї,
 • отримав дозвіл на працевлаштування тa тимчасове проживання громадянина третьої країни, який має статус довгострокового резидента в державі-члені Європейського Союзу,
 • відповідає іншим правовим вимогам.

Кожен з цих варіантів має свої власні правила і підводні камені, а тому, принаймні ті, які найбільш часто використовуються, обговоримо більш детально.

Працевлаштування на основі підтвердження можливості отримання вільної вакансії

Підтвердження видається на основі запиту відповідного управління поліції. Однак, на практиці слід дотримуватись чітко визначеного порядку. Найважливішим є дотримання періоду між подачею заявки вільної вакансії у відповідному УПСС та подачею запиту на тимчасове проживання з метою працевлаштування на відповідному відділенні імміграційної поліції. Цей період варіюється в залежності від того, до якої категорії відносяться працівники третьої країни. У випадку власників синьої карти тa претендентів на тимчасове проживання з метою працевлаштування даний період становить 30 робочих днів. Є також категорії громадян третіх країн, де даний період коротший,  або ж цей період не вимагається. Термін 15 робочих днів повинен бути дотриманий, наприклад, при працевлаштуванні з метою сезонного працевлаштування, у випадку моряків, які працюють на суднах, зареєстрованих в Словацькій Республіці, або на тих, що плаває під прапором Словацької Республіки, було надано тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї та ще не закінчився 12-місячний період від початку надання дозволу на проживання, або, якщо мова йде про громадянина довгострокового резидента третьої країни в іншій державі-члені ЄС і якому було надано посвідку на тимчасове проживання на території Словацької Республіки. Не приймаючи до уваги ситуацію на ринку праці підтвердження видається, якщо йдеться про громадянина третьої країни, який виконуватиме на території Словацької Республіки систематичну освітню або наукову діяльність в якості педагогічного працівника, викладача університету, наукового працівника, або художнього працівника вищого навчального закладу, співробітника з наукових досліджень, або працівника в науково-дослідній діяльності.

Дозвіл на працевлаштування

Дозвіл на працевлаштування громадянин третьої країни може отримати на основі запиту в письмовій формі, яка подається безпосередньо громадянином третьої країни, від роботодавця, чи юридичної (фізичної) особи, до яких буде направлений на роботу. Дозвіл на працевлаштування може бути виданий (для видачі дозволу на працевлаштування не існує юридичного права) громадянину третьої країни, який буде працевлаштований з метою сезонної зайнятості на строк, що не перевищує 180 днів протягом 12 місяців поспіль, буде працевлаштований в якості моряка, було видано посвідку на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї, було видано посвідку на тимчасове проживання в якості особи, яка є довгостроковим резидентом в державі-члені ЄС. Однак, при цих категоріях береться до уваги ситуація на ринку праці, а тому повинна бути подана заявка вільної вакансії (15 днів для розгляду ситуації).

Незалежно від ситуації на ринку праці дозвіл на працевлаштування може бути видано громадянину третьої країни, якщо це передбачено міжнародним договором, учасником якого є Словацька Республіка. Ця категорія включає в себе так звані внутрішньо підприємницький трансфер відповідно до угоди СОТ .

Дозвіл на працевлаштування також може бути виданий громадянину третьої країни, які в трудових відносинах з роботодавцем, що має зареєстрований офіс, або місцезнаходження головного офісу якого є за межами території Словацької Республіки, та який його відправляє на основі укладеного договору з фізичною, або юридичною особою на виконання робіт на території Словацької Республіки. Видачі даного дозволу на працевлаштування передує узгодження професій та їх кількості, на які направляються працівники та період, на який вони будуть відправлені. В даному процесі узгодження між юридичною (фізичною) особою, до якої будуть направлені та відповідним УПСС складається запис в письмовій формі, що в майбутньому послужить в якості основи для видачі певної кількості дозволів на роботу.

До заяви на отримання дозволу на працевлаштування для громадянина третьої країни необхідно подати документи, які підтверджують факти, викладені в заяві, і відповідають типу заяви, що подається. Як приклад використаємо заяви дозволу на працевлаштування у випадку так званого внутрішньо підприємницького трансферу та в разі відправлення на виконання робіт. У випадку внутрішньо підприємницького трансферу рекомендуємо подати:

 • заяву про видачу дозволу на працевлаштування,
 • копія документа, що посвідчує особу,
 • документ про рівень освіти,
 • документ, що підтверджує факт внутрішньо підприємницького трансферу,
 • документ, що підтверджує правовий статус юридичної особи, в рамках якої виконується трансфер,
 • документ, що підтверджує тривалість трудових відносин з роботодавцем.

Для громадян третіх країн, які в трудових відносинах з роботодавцем, що має зареєстрований офіс, або місцезнаходження головного офісу якого є за межами території Словацької Республіки, та який його відправляє на основі укладеного договору з фізичною, або юридичною особою на виконання робіт на території Словацької Республіки необхідно до заяви про видачу дозволу на працевлаштування подати:

 • заяву про видачу дозволу на роботу,
 • копію документа, що посвідчує особу,
 • документ про рівень освіти,
 • копія трудового договору з іноземним роботодавцем,
 • будь-який інший документ, що підтверджує професійність,
 • договір про направлення на виконання робіт,
 • документи, що підтверджують статус юридичної особи іноземної та вітчизняної сторін угоди.

З огляду на те, що практика управлінь праці при ухваленні заяв не завжди однакова, рекомендуємо список необхідних документів заздалегідь узгодити з відповідним працівником даного управління соціальних справ та сім’ї. Звичайно, всі документи, які видані за кордоном, повинні бути перекладені на словацьку мову перекладачем, зареєстрованого в списку експертів, перекладачів, який ведеться Міністерством юстиції СР. Документи про рівень освіти повинні мати додаток вищого засвідчення (апостиль або суперлегалізація).

До окремої категорії належать громадяни третіх країн, для яких дозвіл на працевлаштування, або ж підтвердження про можливість заповнення вільної вакансії не вимагається. До цієї категорії належать, зокрема, громадяни третіх країн, які:

 • отримали посвідку на постійне місце проживання на території Словацької Республіки,
 • отримали посвідку на тимчасове проживання в якості особи, якій надано статус особи довгострокового резидента в державі-члені ЄС (після 12 місяців з моменту надання тимчасового проживання, в іншому випадку, потрібне підтвердження можливості заповнення вільної вакансії – термін на розгляд ситуації на ринку праці становить п’ять робочих днів),
 • отримали посвідку на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї, а саме, після 12 місяців безперервного перебування на території Словацької Республіки, або є членами сім’ї власників синьої карти, або є членами сім’ї громадянина третьої країни, що отримали посвідку на тимчасове проживання з метою дослідження і розробки (у випадку, якщо гарант проводить дослідження і розробки на основі угоди про гостювання, або його викладацької діяльності в трудових чи сезонних відносинах разом не перевищує 50 днів за рік),
 • є членом сім’ї громадянина ЄС тa який має право на проживання в Словацькій Республіці,
 • отримали посвідку на тимчасове проживання з метою навчання (якщо продуктивність роботи всіх роботодавців в цілому не перевищить 10 годин на тиждень, або 20 годин на тиждень для студентів вищих навчальних закладів, відповідно, еквівалент кількості днів та місяців  на рік), і т.д.

Повний список громадян третіх країн, від яких не вимагається підтвердження можливості заповнення вільної вакансії (і висококваліфікованої), та дозвіл на працевлаштування містяться в Законі про послуги з працевлаштування.