експертні статті

Адміністративний устрій

Словацька Республіка як унітарна держава характеризується єдиною і неподільною територією, єдиним правовим порядком та єдиною системою органів державної влади. Виконавча влада держави, в якості однієї з трьох основних складових державної влади, окрім законодавчої та судової влади, здійснюється за допомогою державного управління, яке від 1990 року організоване на двох основних рівнях: державне управління та органи місцевого самоврядування. Ця модель також називається подвійною або відокремленою моделлю державного управління, яку доповнює третій компонент – державні корпорації.

 

Територіальний поділ Словацької Республіки

 

З точки зору територіального розподілу Словацька Республіка ділиться на самоврядні територіальні одиниці, якими є муніципалітети та вищі територіальні одиниці, також відомі як самоврядні регіони. Територіальні межі вищої територіальної одиниці відповідають зональним межам регіонів. В даний час Словацька Республіка географічно розділена на 8 вищих територіальних одиниць, які своєю назвою збігаються з назвою регіону, а саме: Братиславський, Трнавський, Тренчанський, Нітрянський, Жилінський, Банськобистрицький, Прешовський, Кошицький.

 

Адміністративний поділ Словацької Республіки

Адміністративними одиницями Словацької Республіки є регіони, які розділені на райони. На сьогодні в Словаччині  налічується 8 регіонів та 79 районів. Місто, відповідно до якого регіон чи район названий, є місцезнаходженням державних органів, які здійснюють свою діяльність в межах територіальної юрисдикції даного регіону або району. Територіальні межі регіону та територіальні межі району вважаються територіальними одиницями для здійснення повноважень органів державної влади, що є визначальним чинником, особливо при визначенні місцевого компетентного органу в адміністративному провадженні.

Наступними адміністративними одиницями є муніципалітети та військові округи з питань, що належать до компетенції державного управління.

 

Організація державного управління у Словацькій Республіці

Державне управління являє собою динамічну систему, яка знаходиться в сфері функціонування Словацької Республіки як незалежної держави, призвело до численних реформ, наслідком яких були його кількаразові реорганізації. Різні етапи змін були обумовлені як змінами в політичній сфері, так і зусиллями та намаганням зі скороченням витрат, пов’язаних з виконанням державного управління, скорочення числа працівників або ж переданням окремих державних повноважень місцевим органам влади.

 

Державне управління в Словаччині ділиться на органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські організації. Органи державної влади діляться на центральні, що складаються з міністерств і центральних органів державного управління, та місцевого самоврядування, що складається з районних відділень, які здійснюють та мають загальну сферу застосування у спеціалізованих органах, такі як, наприкл., Управління праці, соціальних справ та сім’ї або Регіональна Рада з питань охорони пам’ятників. Місцеве самоврядування ділиться на територіальне самоврядування, що складається з вищих територіальних одиниць і муніципальних утворень, а також професійне самоврядування, куди входять різні асоціації, об’єднання та спілки.

 1. Органи державної влади

Уряд Словацької Республіки

Вищим органом виконавчої влади в державі є Уряд Словацької Республіки. Він складається з Прем’єр-міністра, заступників Прем’єр-міністра та міністрів. Уряд призначає Президент Словацької Республіки за пропозицією прем’єр-міністра. За здійснення своїх функцій уряд несе відповідальність перед Національною радою Словацької Республіки.

Уряд, в межах своєї компетенції, здійснює управління і контроль державного управління.

Міністерства

У Словацькій Республіці в даний час працює 13 міністерств:

 • Міністерство економіки Словацької Республіки,
 • Міністерство фінансів Словацької Республіки,
 • Міністерство транспорту, будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки,
 • Міністерство сільського господарства і розвитку сільських районів Словацької Республіки,
 • Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки,
 • Міністерство оборони Словацької Республіки,
 • Міністерство юстиції Словацької Республіки,
 • Міністерство закордонних справ і європейських відносин Словацької Республіки,
 • Міністерство праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки,
 • Міністерство охорони навколишнього середовища Словацької Республіки,
 • Міністерство освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки,
 • Міністерство культури Словацької Республіки,
 • Міністерство охорони здоров’я Словацької Республіки.

 

Міністерство є юридичною особою і з точки зору організаційної структури державного управління належить до центральних органів державної влади. Місцезнаходженням окремих міністерств є Братислава. Діяльність міністерств управляється і контролюється урядом. Внутрішньо міністерством керує та за його діяльність відповідає міністр, якого в час відсутності заміщає державний секретар. Внутрішньо міністерство ділиться на секції на чолі з генеральним директором, які далі можуть бути поділені на ради, відділення чи інші рівні на основі їх організаційної складової, на чолі з директором.

 

Центральні органи  державної влади

У Словацькій Республіці в даний час діють 11 центральних органів державного управління:

Центральні органи державного управління є юридичними особами, діяльність яких регулюється і контролюється урядом.  Місцезнаходженням  центральних органів державного управління є Братислава, за винятком Управління промислової власності Словацької Республіки, яке знаходиться в Банській Бистриці. З точки зору організаційної структури державного управління вони являються ієрархічно вищими по відношенню до місцевих органів влади.

Органи із загальнодержавним впливом

Вони утворюють свого роду проміжний рівень  між центральними та місцевими органами державного управління, мова йде про окрему складову в організаційній структурі державного управління. Кожен орган повинен бути створений на підставі окремого закону. Це керуючі та контрольні органи, які є уповноважені приймати рішення, багато з яких мають можливість видавати обов’язкові постанови або ж накладати санкції. Сюди належать, наприкл. Управління з регулювання мережевих галузей, Відділ з питань праці, соціальних справ та сім’ї.

Мова йде про велику кількість органів, діючих в різних областях, наприкл., митна справа, податкове відомство, гірничодобувна діяльність, управління водними ресурсами, лісове господарство, транспортна інфраструктура, праця та соціальні питання, регулювання поштових послуг.

Органи державного управління на місцях

Місцеві органи державного управління із загальною сферою діяльності це обласні районні адміністрації. Виконання державного управління здійснюється районними радами, якими керує, контролює та координує відповідна Обласна районна рада, що знаходиться і підпорядкована відповідній області, яка є вищим органом даних районних адміністрацій, які знаходяться в межах її територіальної юрисдикції. Районна адміністрація, що знаходиться у відповідній області виконує другий етап державного управління в питаннях, в яких, адміністративне провадження першого етапу вирішує обласна районна адміністрація, в окремих випадках, вища територіальна одиниця чи муніципалітет, які знаходяться під його територіальною юрисдикцією.

 

Місцеві органи державного управління видають загальнообов’язкові правові норми означені як постанова, яка видається у Віснику Уряду Словацької Республіки. Постанова набирає чинності з дня її проголошення, вступає в силу на п’ятнадцятий день після її проголошення, якщо в ній не вказується пізніший термін. Від дня проголошення постанови, вона повинна бути доступна громадськості в установі, яка видала її.

 1. Місцеве самоврядування

Органи місцевого самоврядування на місцевому рівні представляють населені пункти тa на регіональному рівні вищі територіальні одиниці (самоврядні регіони). На сьогодні в Словаччині налічується 8 вищих територіальних одиниць. Місцеве самоврядування складається із зовнішнього незалежного управління державними справами безпосередньо громадянами  на території населеного пункту чи самоврядного регіону на основі місцевих референдумів, зборів громадян, але перш за все, через своїх обраних представників у різних місцевих органах влади, якими в межах населеного пункту є мер чи сільський голова та міська/сільська рада, а в межах самоврядного регіону голова самоврядного регіону та рада/представництво самоврядного регіону.

 

 1. Громадські організації

Це є державні установи що надають послуги для суспільства, або ж  недержавні організації, які здійснюють діяльність на підтримку виконання державних і громадських завдань. Вони встановлюються законом або частково фінансуються з державного бюджету, підлягають контролю з боку держави. Такою корпорацією є, наприклад, Радіо і телебачення Словаччини, Інформаційне агентство Словацької Республіки.