Priebeh projektu

Študenti z Ukrajiny v propagačných filmoch univerzít

Študujú na našich univerzitách, brigádujú, pracujú a bývajú v našich mestách takmer nepovšimnutí. Ukrajina sa usiluje otvoriť Európe. Najväčšiu aktivitu prejavujú samozrejme študenti – sú plní ambícií a odhodlania, no nezabúdajú ani na svojich priateľov doma. Prostredníctvom krátkych filmov podávajú správu o štúdiu a tom, ako beží život len pár kilometrov za ukrajinskou hranicou.