Priebeh projektu

SKKUS – podporili sme iniciatívu ukrajinských študentov

Slovenský korpus ukrajinských študentov je apolitická, nezisková, mládežnícka vzdelávacia organizácia, ktorá vznikla ako dobrovoľnícka organizácia na základe iniciatívy ukrajinských študentov, ktorí študujú na území Slovenskej republiky.

Dôvodom pre vznik organizácie bolo množstvo problémov pri snahách o realizáciu seba samých ako zahraničných študentov na Slovensku a tiež náročnosť ich riešenia, často pričinením rôznych nekorektných sprostredkovateľských agentúr a „sprostredkovateľov“, ktorí často záujemcov o štúdium zavádzajú.

Cieľom organizácie je spojiť ukrajinských študentov s cieľom vzájomnej pomoci a vyhnúť sa za pomoci partnerov problémom, s ktorými sa stretávali v procese prijatia na štúdium či pri vybavovaní prechodného pobytu.

Viac informácií nájdete na http://skkus.org/