Priebeh projektu

Odhalenie sochy M. R. Štefánika

Hlavným cieľom nášho projektu je búranie bariér pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. Odhalenie sochy M. R. Štefánika prepája naše krajiny kultúrne a historicky. Veríme, že táto aktivita pomôže aj k dosahovaniu nášho hlavného cieľa. Za pravdu nám dáva aj účasť predstaviteľov mesta Užhorod spoločne s predstaviteľmi Slovenska v Užhorode a zástupcov podnikateľov a zamestnávateľov z oboch strán našej východnej hranice.