Priebeh projektu

PLACE – MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KREATÍVNOM PRIEMYSLE A IMAGE MESTA – Košice

PLACE! 2016 sa zamerala na aktuálne témy v oblasti placemakingu a rozvoja miest, ktoré sú riadené kultúrnym a kreatívnym úsilím. Mesto Košice v nedávnej dobe prešlo procesom reálnej obnovy a zmeny vedenej kultúrou vďaka úspešnému roku, počas ktorého bolo Európskym hlavným mestom kultúry. Jeho okrajová ergo strategická geografická pozícia dáva Košiciam veľkú výhodu v cezhraničnom, cezšengenskom a stredo/východoeurópskom vzťahu voči ostatnej Európe a svetu. V roku 2016 sa konferencia PLACE! obzvlášť sústredila na slovensko-ukrajinský medziregionálny potenciál pre spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností.
Kultúra, kreativita a ich potenciál pre mestský, ekonomický a sociálny rozvoj predstavujú často diskutovanú tému na globálnej úrovni. Preskúmali sme jej kapacity z rôznych perspektív, jej prispievanie k reputácii mesta a miesta, jej obchodný potenciál, ďalej ako dizajn a kreativita môžu pomôcť rastu obchodu, a tiež ako môže obchod pomôcť rastu miest a regiónov, alebo ako veľké umelecké a kultúrne podujatia pomáhajú vytvárať image miesta, i ako huby a kultúrne centrá môžu ovplyvňovať podnikanie, obchod či dokonca rozhodovanie v mestách. Konfrontovali sem medzinárodnú spoluprácu a dôležitosť networkov, ako aj rozličné druhy hraníc, ktoré sú kreativita a kultúra schopné prekročiť.

Témy:
 • Design thinking / Culture led Urban Development
 • Creative Jobs / mobilita a hranice
 • Reputácia miesta / Placemaking
Prednášajúci
 • Michal Liday (SK)
 • Gideon Schmerling (IL)
 • Paul Bogen (UK)
 • Tomáš Gabzdil Libertíny (SK)
 • Osamu Okamura (CZ)
 • Milota Sidorová (SK)
 • Gabu Heindl (AT)
 • Bernd Fesel (DE)
 • Luka Piškorič (SLO)
 • Christopher Lindinger (AT)
 • Jessica Serran (CAN)
 • Adrian Sneeuw (NL)
 • Jon Howell (UK)
 • Agata Etmanowicz (PL)
 • Paul Bourne (UK)
 • Olena Pravylo (UA)
 • Daria Shapovalova (UA)
 • Natalia Modenova (UA)
 • Mišo Hudák (SK)
 • Lucy Minyo (UK)