Priebeh projektu

Konferencia MISTO – Užhorod

Konferencia MISTO! otvorila diskusiu a posilnila kultúrne subjekty, umelcov a ľudí v kreatívnom priemysle plniť svoje ambície prispieť k rozvoju a budúcnosti mesta. Diskutovalo sa o možnostiach spolupráce a efektívnej komunikácie v mestskej kultúre a tvorivej scéne, ako aj o možnostiach medziregionálnej, národnej alebo medzinárodnej spolupráci.

Prebrali sa aj otázky trvalo udržateľného rozvoja, kultúrnej produkcie a dizajnu a rozvoja verejného priestoru. Uvažovalo sa o tom ako pracovať na týchto témach spolu s obcou.