Priebeh projektu

Eastconference Užhorod, dôležitý krok pre štart spolupráce

Galéria Iľko bola dôstojným miestom pre konanie našej úvodnej konferencie. Z radosťou sme sledovali vysoký podiel mladých ľudí v publiku, ktorý prejavili hlboký záujem o všetky príspevky. Sme radi, že práve takémuto publiku mohli svoje vedomosti a dôležité informácie odovzdať aj naši experti. Podporu v šírení informácií prišli podporiť viaceré média a predstavitelia mesta. Atmosféru konferencie zachytávajú aj dokumentárne fotografie.