Priebeh projektu

Eastconference Košice – konferencia o cezhraničnej spolupráci a možnostiach podnikania na Ukrajine

Medzinárodná konferencia EAST CONFERENCE v Košiciach, súčasť projektu DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINA a napĺňa poslania projektu, a to búrať bariéry spôsobené neznalosťou prostredia a administratívnym preťažením s cieľom zvýšiť vzájomné porozumenie, zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, pestovať existujúce a rozvíjať nové obchodné vzťahy. Tieto opatrenia zvýšia ekonomický a sociálny rozvoj regiónu.
Hlavými témami konferencie boli: právna regulácia podnikania na Ukrajine, investičné príležitosti na Ukrajine, cezhraničná spolupráca, podpora regionálneho rozvoja a rozvoj podnikateľského sektoru.

Konferencia ďalej detailne predstavila projekt Družba Slovensko – Ukrajina a jeho výstupy:
  1. Eastoffice Košice – virtuálne sídlo a business inkubátor v Košiciach
  2. Eastoffice Užhorod – virtuálne sídlo a business inkubátor v Užhorode
  3. Eastarbiter – rozhodcovský súd
  4. Eastport – slovensko – ukrajinská obchodná komora
  5. SKKUS – slovenský korpus ukrajinských študentov
  6. Eastportal – webový portál, magazíny a publikácie o cezhraničnej spolupráci