Priebeh projektu

Deň otvorených dverí na košických univerzitách

28. február 2017 bol dňom otvorených dverí špeciálne venovaný študentom z Ukrajiny. Záujemcovia o štúdium mohli zažiť atmosféru Technickej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, stretli sa so slovenskými aj ukrajinskými študentmi. Osobne navštívili mnoho učební, laboratórií, univerzitnú knižnicu a načerpali mnoho informácií pre svoje uvažovanie a rozhodnutie o budúcom štúdiu.