Priebeh projektu

Budovanie kapacít ako rozvoj budúcich spoluprác

Aktivita Capacity Building je konkrétny príspevok k búraniu bariér cezhraničnej spolupráce. Cieľovou skupinou pre túto aktivitu boli vybraní študenti vysokých škôl. Séria prednášok a workshopov bola zameraná na odovzdanie informácií a zručností v oblasti účtovníctva a daňového systému, práva, marketingu a propagácie. Skupina školiteľov bola vytvorená vybranými slovenskými expertmi z praxe v spolupráci s profesormi študentov vybraných univerzít.